Sommige cliënten zijn al vrij vroeg bezig met successieplanning. Dit ergens vanuit een begrijpelijk rechtvaardigheidsgevoel dat zij geen euro aan de Staat gunnen van hun moeizaam opgebouwd patrimonium. Maar wist u dat eigenlijk verhuizen op latere leeftijd soms de ultieme zet kan inhouden, u kan hiermee vadertje Staat definitief schaakmat zetten.

Er zijn immers een aantal landen waar de successierechten gewoon afgeschaft zijn en het gaat heus niet om onooglijke atollen in de Stille Oceaan die af en toe onder de zee-oppervlakte duiken. Neen, een leuk vakantieland zoals Italië heeft gewoon de successierechten afgeschaft. Dus eerst Napels zien en dan sterven. Andere landen zoals Portugal kennen geen successierechten meer in rechte lijn. Ook Monaco, bepaalde kantons in Zwitserland, Argentinië, Quèbec kennen geen of bijna geen successierechten … Ook in Spanje kan u – maar dit is een verhaal apart – als u het handig speelt successierechten vermijden.

Maar vergis u niet het fiscale leven is complexer dan dat. Als u bv. nog onroerende goederen behoudt in België zullen hier steeds successierechten betaald worden ook als u in Italië woont. Dan is ook nog soms de discussie waar woont iemand. Iemand heeft
een villa in la bella Toscane maar laat zich voor hartproblemen langdurig in België behandelen en sterft daar. Waar heeft die nu gewoond? Soms kan u echt belastingen betalen in twee landen en moet er een ‘verrekeningsbeding’ worden opgesteld. Ook zijn er nog de erfrechtregels – in welk land spelen die. En wat als u voor een SPF of een trust koos. Boeiend!

Conclusie : met te gaan wonen in een ander land kan maar ontsnapt u niet steeds aan de successierechten. Het is dus echt nodig alle eventuele hindernissen even op een rijtje te zetten en ze nadien door een creatief advies te omzeilen. U kan dan met een gerust hart uw laatste zucht uitblazen onder die Toscaanse olijfboom.
Contacteer ons voor meer info: info@dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…