Generation skipping betekent dat een deel van de erfenis rechtstreeks bij de kleinkinderen terecht komt. Op deze manier worden er successierechten uitgespaard. Een tweede element is dat wanneer er meer kleinkinderen zijn dan kinderen, er ook later bespaard wordt doordat de erfenis over meer personen gespreid wordt. Zo betaalt u in principe minder successierechten omdat de tarief chalen progressief zijn. Generation skipping kan uiteraard in de drie Gewesten maar we geven even een voorbeeld voor het Vlaams Gewest.

Wat kan het opleveren?

Tarieven in Vlaanderen. In rechte lijn zien die er als volgt uit:

Van

Tot

%

O EUR

50.000 EUR

3

50.000 EUR

250.000 EUR

9

250.000 EUR

en meer

27

 

Voorbeeld. Grootvader heeft een roerend vermogen van 1.000.000 EUR. Er is nu één zoon die echter drie kinderen heeft. Overlijdt vader en erft de zoon alles dan betaalt die 222.000 EUR aan successierechten. Overlijdt de zoon dan erven de kinderen deze 1.000.000 EUR en betalen ze 125.730 EUR. Dus om het geld van grootvader naar de kleinkinderen te brengen, wordt er 347.730 EUR aan successierechten betaalt. Wordt er aan generation skipping gedaan dan betalen de drie kinderen samen 125.730 EUR. Zij erven dan rechtstreeks van grootvader. Natuurlijk kunnen we dit verhaal ook over doen voor de roerende goederen.

 

Erfenis moet verworpen worden. Goed en wel maar als grootvader overlijdt, dan kunnen de ‘klein’kinderen ook wel effectief over de goederen beschikken. Maar er is nog meer, de kinderen hebben ook nog hun zgn. ‘reservatair’ deel. Dit betekent dat er alleen sprake kan zijn van ‘generation skipping’ als de kinderen de erfenis verwerpen. Anders kunnen de grootouders alleen het deel waar ze vrij kunnen over beschikken ‘legateren’ aan de kleinkinderen. In ons voorbeeld is dit de helft van de nalatenschap.

 

Ook zou grootvader een testament kunnen opmaken waarbij hij het ‘vruchtgebruik’ van het roerende vermogen overlaat aan zijn zoon (kind) én de naakte eigendom aan de kleinkinderen. Het voordeel is dat vader (kind) heel zijn leven de opbrengsten geniet. Overlijdt hij dan worden de kinderen volle eigenaar, zonder successierechten te moeten betalen. Bij het overlijden van grootvader werden er ook al minder successierechten betaald, want de nalatenschap werd gespreid over en de vader (kind) én de kleinkinderen. Dus dit is eigenlijk een zachte vorm van ‘generation skipping.

 

Ook is het mogelijk te doen aan ‘generation skipping’ met schenkingen. Zo kan grootvader een deel van de erfenis rechtstreeks schenken aan de kleinkinderen. Gaat het om roerende goederen dan betaalt men slechts 3% schenkingsrecht. De kleinkinderen vermijden zo op deze goederen ooit successierechten te moeten betalen. Ook nu moeten we rekening houden met het beschikbaar deel van de ouders (kinderen).

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…