Tip van de week

Er zijn twee zekerheden in het leven: dood gaan en belastingen betalen. Als u overlijdt komen deze twee zekerheden samen, en is er sprake van successierechten. Je mag er niet te veel over nadenken maar successierechten is eigenlijk wel de ultieme schande. De fiscus heft belastingen op een dood lichaam, nog een laatste natrap van de fiscus. Als je dan die lege kluis kunt nalaten, is er toch nog een post mortem genot. Bovendien worden ‘koffers’ in deze crisistijden onverwacht terug populair. Daarom staan we er even kort bij stil. De bedoeling is dat de fiscus uw kluis leeg aantreft. Er zijn in dit verband allerhande scenario’s uitgetekend

Om te vermijden dat een kluis op eigen naam wordt verzegeld, gaan sommige belastingplichtigen dan ook heel inventief te werk. Sommigen werken bv. met twee kluizen, anderen duiden dan weer volmachtdragers aan. Zo zal men de oude vader aanduiden als volmachtdrager en het kind als eigenaar. Maar ja wat als het kind uit een vliegtuig valt of tegen een boom knalt. Bovendien verlenen banken trouwens vandaag de dag veel minder graag hun “medewerking” aan deze vormen van belastingontduiking.

Daarom blijft de kluis op naam van uw vennootschap een zeer goed idee. Maar ook hier willen we uw even waarschuwen. In het Wetboek Successierechten staat te lezen dat een vennootschap die een kluis ter beschikking stelt aan een natuurlijk persoon (bv. haar zaakvoerder of afgevaardigd-bestuurder) voor privédoeleinden, dit aan de fiscus moet melden. Volgens de regel van de wet moet dit gebeuren binnen de 15 dagen na het overlijden en dit per aangetekend schrijven. De wet zegt immers dat de persoon die de beschikking over de kluis heeft, wordt geacht de huurder van die kluis te zijn. In de praktijk blijkt de bovenvermelde wettelijke regel echter dode letter te zijn. Als de zaakvoerder van bv. een BVBA overlijdt, dan blijft de BVBA immers gewoon verder bestaan. De bank zal de kluis op naam van een vennootschap dan ook niet verzegelen wanneer een zaakvoerder of afgevaardigd-bestuurder overlijdt. De wet legt haar trouwens deze verplichting ook nergens op. Maar om in de kluis te geraken, zal er wel eerst een nieuwe zaakvoerder of bestuurder aangesteld moeten worden door de aandeelhouders. U duidt als zaakvoerder of bestuurder dan ook best onmiddellijk een gevolmachtigde (bv. een erfgenaam) aan. Die kan bij uw overlijden dan de kluis openen zonder dat er eerst een nieuwe zaakvoerder of bestuurder moet worden aangeduid.

Wanneer iemand met een volmacht op een kluis van een vennootschap de kluizenzaal van een bank binnengaat, moet hij in principe het toegangsregister aftekenen. Brengt een gevolmachtigde kort na het overlijden van de zaakvoerder of bestuurder een bezoek aan de kluis, dan staat zijn of haar naam in het register. De fiscus zou op die manier wel eens een dieper onderzoek kunnen instellen. Om alle problemen te vermijden, lijkt het aangewezen dat de gevolmachtigde in dezelfde bank een eigen kluis heeft. In dat geval bezoekt hij immers de bank om eens in zijn eigen kluis te kijken… Er zijn zelfs mensen die op naam van hun kind of kleinkind een kluis openen. Ook die biedt mogelijkheden…

Voor creatief legaal advies bent u steeds welkom op ons kantoor, of u maakt gebruik van ons online advies. Ga ook eens kijken op onze vernieuwde site www.belastingparadijzen.be.

Veel sterkte aan het fiscale front.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Gratis Inkijkexemplaar
vlaamse successierechten
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…