Geachte, beste, 

Hoe hopeloos zijn de verspillende overheden van het oude Europa, dat ze zoals in Denemarken een vetbelasting invoeren. Een zoveelste verkapte belasting onder het hypocriete mom van de gezondheid van de burger.  Bewustwording rond gezonde voeding… hier is niks mis mee maar als mijn gezonde kinderen op een zwoele zomerdag een ijsje likken zou ik 10% meer moeten betalen.  Hypocriet.  Fantaseer even mee. Neem die jonge vlotte trendy dame die fitnessfreak is en met haar kleine stadsauto rondscheurt. Zij betaalt geen vetbelasting. Misschien vormt haar gedrag ook een extra kost voor de Staat. Mogelijk gebruikt zij veel plastic flesjes gevuld met een gezond bronwater of eet zij gezonde zongedroomde tomaatjes die worden ingevlogen vanuit Italië. Het transport is ook een belasting voor mens en milieu. En ga zomaar door. Met de belasting die wij betalen moet de overheid ook voor zwaarlijvigen betaalbare gezondheidszorg kunnen bekostigen. 

Even een pittige tip. Het vererven van de gezinswoning is in Vlaanderen sinds 1 januari 2007 vrijgesteld van successierechten.  Niets nieuws … Maar hierbij kan bijkomend geoptimaliseerd worden. De vrijstelling van successierechten geldt immers enkel voor de gezinswoning en dit mits het respecteren van de nodige voorwaarden. Onder de gezinswoning wordt de woning begrepen die de hoofdverblijfplaats is waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden (te bewijzen door bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister). Dus geen tweede verblijf zoals een buitenverblijf aan zee. Maar verhuizen kan hier ook een vorm van optimalisatie zijn, maar dat is een ander verhaal.  

De vrijstelling wordt genoten door de langstlevende echtgenoot, de wettelijke samenwonende(n) en de feitelijke samenwonende(n).  De feitelijk samenwonenden moeten wel op de dag van het overlijden minstens drie jaar samengewoond hebben.  Dit is anders dan wat het toepasbaar tarief (rechte lijn) betreft, waar een termijn van één jaar volstaat. Deze vrijstelling geldt echter niet voor het aandeel van de kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders in de gezinswoning. Zelfs niet indien ze op de dag van het overlijden samenwonen met de erflater. De zogenaamde zorgkinderen en stiefkinderen komen evenmin in aanmerking.  De bijkomende besparing kan bereikt worden door het samenspel van de registratierechten (verdelingsrecht van 1%) en de vrijstelling van de successierechten op het vererven van de gezinswoning.   

We werken onmiddellijk met het volgende eenvoudig voorbeeld.   Een echtpaar (gehuwd met scheiding van goederen) hebben twee kinderen. Zij hebben altijd in Vlaanderen gewoond, wat maakt dat zijn dan ook onder de Vlaamse regelgeving vallen. Hierover bestaat geen discussie. Het vermogen van het echtpaar is samengesteld uit een gezinswoning ter waarde van 700.000 euro (onverdeeldheid).  Zij doen niets (bij overlijden van de man, is mevrouw 70 jaar). In een klassieke verdeling bedraagt het totaal aan successierechten en dit na het overlijden van vader  17.940  euro.  Als één van de kinderen de woning wenst te verwerven dan zal er nog 7.000 euro registratierechten verschuldigd zijn. 

Supertip. Maar wat gebeurt er wanneer vader zijn helft van de gezinswoning voor 98% legateert in volle eigendom aan zijn echtgenote en voor 2%  aan de beide kinderen (kan ook via huwelijkscontract) en één van de kinderen wenst te woning te verwerven ? De successierechten bedragen hier 0 euro.  Dit omwille van het feit dat de echtgenote een vrijstelling geniet en de successierechten van tweemaal 1% op het deel van de kinderen niet belast wordt ,gezien het belastingkrediet. Eén van de kinderen koopt het aandeel van moeder en broer/zus 1% (verdelingsrecht) op 700.000 euro = 7.000 euro. Door  de combinatie vrijstelling van successierechten op de gezinswoning in combinatie met een onverdeeldheid, kan dit in een mooie besparing resulteren. 

Ebook: De Vlaamse Successierechten

Laat je dit e-book aan jouw voorbijgaan dan is dit een doodzonde. Doe alstublieft aan intelligente en creatieve successieplanning en vermijd dat uw teerbeminde erfgenamen verder de bodemloze staatskas spijzen met uw zuurverdiende centen.

Gratis Inkijkexemplaar
vlaamse successierechten
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…