Het vererven van een patrimoniumvennootschap kan een probleem vormen voor sommige belastingplichtigen nu de effecten aan toonder verdwijnen. Wij stellen u een aantrekkelijke piste voor in het Waalse Gewest.

Stel u heeft een uit de kluiten gewassen patrimoniumvennootschap (waarde 1.500.000 EUR) naast nog twee andere werkvennootschappen. De aandelen aan toonder zijn al jaren ‘in de natuur’ zoals dat heet, m.a.w. het is niet meer bekend op enkele aandelen na wie de aandeelhouders zijn. In 2014 echter moeten de aandeelhouders van de aandelen aan toonder bekend gemaakt worden want dan moeten de aandelen immers op  naam zijn, of op een effectenrekening staan. U kunt deze aandelen niet aan uw enig kind schenken aan 3%, want in Wallonië gelden de gewone hoge progressieve schenkingstarieven voor een schenking van een patrimoniumvennootschap. Maar wat kost het uw dochter als zij erft want het moet betaalbaar blijven.
 
Prijskaartje successierechten?
 
De aandelen van de patrimoniumvennootschap worden samen met uw andere roerende en onroerende goederen belast. Het is moeilijk om een raming te maken, maar de successierechten zullen in ieder geval hoger zijn dan 386.250 EUR. Hou er verder rekening mee dat elk bijkomend actief belast wordt aan 30%.  Een heel dure zaak!
 
Mogelijke oplossing?
 
Als u in het Waalse Gewest een familiebedrijf of een familiale vennootschap erft kan dit aan 0%. Dan moet u zich natuurlijk geen zorgen maken. Maar u heeft nu een patrimoniumvennootschap. Hoe kunnen we een en ander verzoenen.
 
Voorwaarde.
 
Om te kunnen erven aan het nultarief  moet de vennootschap aan een welbepaalde industriële, handels-, ambachts- , landbouw- of bosbouwactiviteit doen, of het moet gaan om een vrij beroep of ambt. Daarenboven is het noodzakelijk dat dit de hoofdactiviteit is, die blijkt uit de statuten, maar ook uit het zakencijfer.
 
Tip.
 
Als u natuurlijk de activiteit van uw patrimoniumvennootschap uitbreidt met een commerciële of handelsactiviteit, of consultancy…(liefst een activiteit zonder te veel aansprakelijkheid), dan heeft u niet meer te maken met een zuivere patrimoniumvennootschap. Daardoor wordt het beheer van het vastgoed of het patrimonium bijkomstig, waardoor de totale waarde van de aandelen vrijgesteld worden.
 
Tewerkstelling.
 
Een tweede klip die u moet nemen is de ‘tewerkstellingsvoorwaarde’. Dit is gemakkelijk te regelen. U kan van dit nultarief al genieten, als op het ogenblik van het overlijden de vennootschap één personeelslid tewerkstelt in Wallonië. Het hoeft zelfs niet om een voltijdse baan te gaan. Ook zelfstandige arbeid komt in aanmerking, maar het moet wel gaan om effectieve arbeid. Het is onvoldoende dat de zelfstandige enkel optreedt in de organen van de vennootschap als bv. bestuurder.
 
Stemrechten.
 
U kunt pas genieten van het nultarief als er door het overlijden minimum 10% stemrechten in de algemene vergadering worden overgedragen. Indien minder dan 50% wordt vererfd, moet er bovendien een  aandeelhoudersovereenkomst gesloten worden voor de duur van vijf jaar. Ook een onverdeeld aandeel, of een aandeel in blote eigendom wordt voor een volwaardig aandeel aanzien.
 
Behoud.
 
De voorwaarden na het overlijden zijn minimaal. De vennootschap moet onder meer actief blijven gedurende een periode van vijf jaar na het overlijden. In die periode moet niet noodzakelijk dezelfde activiteit verder gezet worden, maar het moet wel om een toegelaten activiteit gaan. Daarnaast moet er ministens één (!) werknemer of zelfstandige tewerkgesteld zijn in Wallonië, en indien er op datum van het overlijden meer waren, dan moet 75% gedurende een periode van vijf jaar na het overlijden behouden blijven.
 
Andere optie.
 
Deze voordelige regeling kunt u ook genieten indien u tijdens uw leven de vennootschap schenkt aan uw dochter. Maar ook dan moet u er zorg voor dragen dat het beheer van het vastgoed of het patrimonium niet de hoofdactiviteit is.     
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…