Extra fiscaal voordeel voor KMO’s

Sinds vele jaren passen de grote bedrijven met succes verschillende vormen van fiscale optimalisatie toe. De wetgeving ter zake lijkt wel op maat van de grotere bedrijven te zijn geschreven, waardoor de indruk kan ontstaan dat de KMO’s steeds weer uit de boot vallen. Een recente doorlichting van de bestaande regelgeving heeft echter aangetoond dat 90% van de KMO’s in aanmerking komt voor verschillende vormen van fiscale optimalisatie; professionele begeleiding is daarbij wel een must.

Eén van deze vormen van fiscale optimalisatie is de zogenaamde “belastingaftrek voor octrooi-inkomsten”, waarbij de Belgische wetgever in 2007 een nieuwe fiscale gunstmaatregel heeft geïntroduceerd die België, kort na de invoering van de notionele interestaftrek, opnieuw nadrukkelijk op de kaart zette inzake internationale fiscale planning (Programmawet van 27 april 2007, B.S. 8 mei 2007). De belastingdruk op inkomsten die een vennootschap uit octrooien ontvangt, zou dankzij deze aftrek dalen van maximaal 34% naar maximaal 6,8%. Hierdoor wil de regering ondernemingen in België aanzetten tot technische innovatie en buitenlandse octrooi- (en R&D)-centra naar België lokken, door de exploitatie van eigen en in licentie genomen octrooien te stimuleren. Ook de productie op basis van die octrooien wordt fiscaal gestimuleerd.

Er zijn zeer vele vormen van innovatie. Vele KMO’s doen al op één of andere wijze aan innovatie zonder het zelf te beseffen of zouden zonder veel moeite innovatief kunnen worden. Vaak kunnen er zelfs met een beperkt budget zeer verrassende resultaten worden opgetekend.

Door toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten kunnen ondernemingen met octrooien of octrooiaanvragen die op het punt staan ingewilligd te worden, een aanzienlijke belastingvermindering realiseren. Dat geldt ook voor KMO’s die octrooilicenties verwerven met het oog op de productie van nieuwe goederen of nieuwe diensten, bescherming zoeken tegen concurrentie en fiscale zekerheid willen. Dat is een goede zaak voor bedrijven die enkel actief zijn binnen België, maar ook voor internationaal opererende ondernemingen.

Zoals gezegd is begeleiding van bedrijven inzake innovatie, patenten en (fiscale) optimalisatie van primordiaal belang. Deze gespecialiseerde consulting maakt komaf met misvattingen dat een octrooi (te) duur is en zo komt nagenoeg elk bedrijf in aanmerking voor deze fiscaal uiterst gunstige maatregel.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…