Als u een BVBA heeft, dan komt het er in de eerste plaats
op aan om verstandig te investeren met deze vennootschap,
of om op een creatieve en belastingvriendelijke
manier er een inkomen uit te halen. Anders heeft het
geen zin dat u met een BVBA werkt. Immers als u gewoon
elke maand een fi kse bezoldiging uit uw BVBA
opneemt, dan wordt u privé hier ook fors op belast.
Meestal wordt er een inkomen uit de BVBA gehaald
door middel van een bezoldiging (loon), dividend of
huur bv. Maar in België heeft u ook nog zoiets als een
‘tantième’. Wat is dit in godsnaam?

Wat is een tantième?

Als uw boekjaar is afgesloten op bv. 31 december 2006,
dan houdt de vennootschap in pakweg april of mei
2007 haar jaarlijkse algemene vergadering. Op dat
ogenblik ziet u misschien dat u toch wel wat veel winst
maakte met de BVBA en dat er heel wat belastingen
zullen moeten betaald worden. Op dat ogenblik kan
de algemene vergadering dan nog beslissen een ‘tantième’
aan de bestuurder of zaakvoerder (de directeur)
uit te keren. Dit is eigenlijk een extra toekenning voor
de bestuurder. In hoofde van de vennootschap is deze
tantième die pas wordt uitgekeerd in 2007 nog een kost
voor boekjaar 2006, dus er worden over 2006 minder
belastingen betaald in hoofde van de vennootschap. U
als bestuurder of zaakvoerder zal echter pas in 2007 belast
worden op dit extra inkomen. Dit is leuk maar het
kan nog veel leuker.

Spelen met de tantième

De algemene vergadering kan ook in 2007 beslissen dat
de tantième pas uitbetaald gaat worden op 1 januari
2008. Nu wordt u er privé pas op belast in 2008 maar
de vennootschap neemt de tantième nog wel als kost
op in 2006, en betaalt hierdoor minder belastingen. Dit
moet wel zo opgenomen worden in de notulen van de
algemene vergadering. U zou eventueel als u het nog
een beetje agressiever speelt de uitbetaling kunnen uitstellen
tot bv. 2009.

Wat moet u onthouden?

Een BVBA is een erg zinvol instrument maar laat regelmatig
eens door een adviseur overlopen of u wel
op de goede manier uw belastingdruk optimaliseert in
deze BVBA. Maakt u wel de juiste kosten in uw BVBA,
heeft u alle optimalisatiepistes aangewend. En haalt
u er wel, rekening houdend met uw specifi eke fi scale
situatie, op de fi scaal meest intelligente manier een inkomen
uit uw BVBA.

Een BVBA in België kan fiscaal heel wat voordelen
bieden. Daarom dat het soms voor een Nederbelg,
die nog zakelijk actief is in Nederland, verstandig kan
zijn te werken vanuit een Belgische BVBA. Of gebruik
een Belgische BVBA als tweede vennootschap om een
aantal bijkomende activiteiten mee te factureren. Een
BVBA kan optimaal zijn om er vastgoed mee te kopen
of een of meerdere wagens, wat restaurantkosten mee
te maken… Zorg er wel steeds voor dat u er een echte
activiteit ontplooit in de BVBA en dat het niet louter
om een papieren vennootschap gaat. Het fi scale klimaat
voor een Belgische BVBA is over het algemeen
genomen beter dan deze van een Nederlandse vennootschap.

Maar belangrijker nog is dat de kans op controle voor
een Belgische vennootschap véél kleiner is dan voor
een Nederlandse vennootschap. In België geldt nu als
selectiecriterium voor een belastingcontrole, de zgn.
datamining. Dit betekent dat aan de hand van een heleboel
criteria, die strikt geheim worden gehouden, de
computer vennootschappen aanduidt die moeten gecontroleerd
worden door de plaatselijke belastingcontroles.
Maar toch leert de ervaring dat vennootschappen
die netjes een bescheiden winst opgeven en waar
de bestuurder een redelijk loon opneemt, jaren van belastingcontroles
gespaard kunnen blijven. Als we het
hebben over jaren, is het ook jaren… Bovendien als u
de zetel van uw vennootschap in Antwerpen of Brussel
onderbrengt, is de kans op controle nog veel kleiner.
Dit heeft dan weer te maken met een schromelijk gebrek
aan personeel op deze belastingdiensten.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…