Geachte, beste,

Het is weer godgeklaagd. Zowel Groen, als de linkse krachten met de vakbonden op kop hervallen in hun oude simplistische praat. Alles wordt opgelost (meer nog we kunnen de mensen nog wat pensioen bijgeven) als we maar die fraude aanpakken, en o ja die stoute notionele intrestaftrek. Waarschijnlijk slaagt geen enkel lid van deze groeperingen er in uit te leggen wat de notionele intrestaftrek eigenlijk is. Dom, dommer, domst. Misschien kan de vakbond eens beginnen met haar boekhouding te openen en belastingen te betalen zoals iedereen. De vakbonden in België (als enige in Europa trouwens) betalen geen belastingen en moeten hun boekhouding niet openbaar maken. Dit is pas pure schande en zij gaan dan met het vingertje wijzen. Misschien kan men de vakbonden voor al die jaren van belastingontduiking en gesjoemel eens een eenmalige solidariteitstaks opleggen. We zijn niet voor belastingen maar voor deze ene keer maken we graag een inconsequente uitzondering. You are welcome.

Verder krijgen we ook hoe langer hoe meer vragen van mensen die het zieltogende Europa willen verlaten en op zoek gaan naar bruisende plekken waar inzet nog wordt geapprecieerd en beloond, en waar zij die uitsteken boven de middelmaat niet worden gekortwiekt. Eigenlijk is dit haalbaar en wij helpen u hier graag bij. Zo kan u vrij makkelijk een verblijf (ordinary residence) bekomen in Hong Kong of Singapore, en na verloop van tijd zelfs een definitief verblijfsrecht. Andere voorbeelden zijn Panama, Costa Rica, Belize, Maleisië enz. Deze landen zijn slimmer dan het door wanbeleid verziekte België. Deze landen aanvaarden zij die hooggeschoold zijn en/of vermogend. Zij importeren geen armoede zoals wij doen.

Als u in Hong Kong bv. of een investering doet van +- 700.000 EUR of u heeft daar een vennootschap met twee werknemers dan krijgt u een voorlopige verblijfskaart. Dit reeds na enkele weken en dan (knipoogje) kan u de werknemers ontslaan …En een werknemer ontslaan is daar één maand opzeg. Dus met dergelijke structuren helpen wij u graag alsook met het oprichten van bedrijven in China (binnen kort lanceren wij ter zake een geheel nieuwe website!).

Nog even terug naar Belgenland. Bij de overname van een patrimoniumvennootschap is het probleem dikwijls ruimer dan fiscaal.  Er zijn immers vennootschapsregels die de overname van de aandelen kunnen bemoeilijken.  Hierbij denken we in het bijzonder aan het waarborgprobleem.  Wie aandelen koopt en hiervoor een krediet nodig heeft, wordt dikwijls  met de vraag van de bankier geconfronteerd naar waarborgen.  Maar waarom niet het onroerend goed hypothekeren ?  Hier schuilt dikwijls het probleem, meer bepaald art. 629 W.Venn (bij de nv).  Dit artikel verbiedt immers (behoudens uitzonderingen) dat in het kader van de overdracht van de aandelen de vennootschap o.a. zelf haar activa laat hypothekeren.  Dikwijls zal art. 629 W.Venn een drempel vormen bij de verkoopsonderhandeling.  De koper zal mogelijk geen krediet kunnen vast krijgen.

Of anders gezegd een koper die de aandelen van een vennootschap wil aankopen, mag het onroerend goed, dat eigendom is van de te kopen vennootschap, niet laten hypothekeren door de financierende bank met als doel deze aandelen aan te kopen. Dankzij Europese wetgeving is het sinds 1 januari 2009 wel mogelijk maar dan wel mits het respecteren van al de opgelegde (strenge) voorwaarden. 

Het bedrag dat voortaan wel kan dienen als o.a. waarborg is kort samengevat,  gelijk aan het bedrag dat de vennootschap als dividend zou kunnen/mogen uitkeren.  Een dividenduitkering is toegestaan wanneer op de datum van het afsluiten van het laatste boekjaar het netto-actief niet daalt beneden het gestort kapitaal, vermeerderd met de wettelijke of statutaire reserves.  Onder netto-actief begrijpen we het totaal bedrag aan activa verminderd met de voorzieningen en de schulden.  Het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding en het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling mag niet mee in aanmerking mogen genomen worden. 

Voor meer info bezoek onze website www.bespaarbelastingen.be zoals 75.000 anderen elke maand en hier mee zijn we de meest bezochte fiscale site in België, of koop eens ons e-book!

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

 

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…