Geachte, beste,

Het net wordt weer al verder aangetrokken…Zoals u wellicht weet moet onder Europese druk uw bank en vermogensbeheerder van u een gedetailleerd beleggersprofiel opmaken, de zgn. MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). Dit betekent dat uw bankier u een uitvoerige vragenlijst voorlegt over onder meer uw financieel vermogen. De banken zouden dan beter op uw wensen moeten kunnen inspelen. Allemaal goed en wel…maar wat als de fiscus inzage krijgt in deze vragenlijst. Deze vraag werd onlangs gesteld aan Minister Reynders. Deze antwoordde doodleuk dat de fiscus wél degelijk bij de banken inzage kan vragen in deze Mifid-lijsten. Wat als u op deze lijst vermogens invulde die u niet kan verantwoorden. Weet dat u – in tegenstelling tot wat de banken zeggen niet verplicht bent deze lijst in te vullen. Alleen kan de bank u dan nog weigeren beleggingsadvies te geven. U voelt het al komen…het net wordt langzaam weer wat aangetrokken. Daarom is meer dan ooit belastingadvies nodig, internationaal en nationaal binnen de legale contouren, gewoon om u de nodige ademruimte te geven, anders dreigt acute verstikking. En nu nog een simpele maar leuke tip.

Sinds 1 januari 2007 geldt er in Vlaanderen een vrijstelling voor het vererven van de gezinswoning. Dit is in principe de woning waarin u ‘samenwoont’ op het moment waarop één van beide partners overlijdt. De vrijstelling geldt niet alleen voor gehuwden, maar ook voor wettelijk en feitelijk samenwonenden. Feitelijk samenwonenden moeten op de dag van het overlijden wel minstens drie jaar samengewoond hebben om de vrijstelling te kunnen genieten. Stel nu dat u de ‘gezinswoning’ verhuist naar uw duurdere kustappartement. U woont daar officieel, voor vele oudere mensen soms echt zo of anders neemt u daar een inschrijving…. Een simpel voorbeeld : stel uw huis heeft nu een waarde van 600.000 EUR en de kustflat in Knokke 1.200.000 EUR. Er zijn in ons voorbeeld geen kinderen. De langstlevende betaalt 114.000 EUR aan successierechten. Keer het nu om en woon aan de zee en hebt in het binnenland uw tweede verblijf. Nu betaalt men in dit zelfde geval, slechts 33.000 EUR aan successierechten

Verder melden we u – met enige fierheid – dat zoals gepland de voorbereidingen van onze nieuwe kantoor te Praag (Tsjechië) volgens plan verlopen, en dat we hier vanaf 1 september operationeel zullen zijn.

Voor verdere vragen weet u ons te vinden.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director
www.dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…