Successierechten blijven blijkbaar erg inspireren … vandaar
dat we ons deze maand nog eens buigen over een
leuke techniek om successierechten te besparen. Wat nog
te weinig geweten is, is het feit dat in het Vlaams Gewest,
successierechten afzonderlijk worden berekend over de
geërfde onroerende en roerende goederen. Zodat u door
deze opdeling in roerend en onroerend telkens tweemaal
kunt genieten van de lagere tarieven. Vroeger werden
roerend en onroerend samen belast, met het gevolg dat
niemand roerend vermogen opgaf.
Ondanks deze opdeling wordt er nog steeds vrij weinig
roerend vermogen opgegeven. Maar u kan met deze opdeling
een belangrijk voordeel doen, zeker als u nu uw
onroerend vermogen roerend maakt. Hoe werkt dit verhaal?

Schulden aub…

U heeft bv. veel onroerend goed, wat kan u dan doen…
Uw enig kind koopt bv. van u uw villa en er wordt gestipuleerd
dat u er gratis mag blijven inwonen tot aan uw
overlijden. Er wordt een notariële verkoopakte opgesteld
en er zijn dus wel overdrachtstaksen verschuldigd. Maar
uw kinderen betalen u niet, dit wordt zo afgesproken. Juridisch
vertaald dit zich in een vordering van uzelf op uw
kinderen. Als u overlijdt dan moeten de kinderen geen
onroerend goed opgeven, want dit hebben zij gekocht
maar nog niet betaald. Toch zijn uw kinderen eigenaars.

Wat is nu het voordeel?

Stel dat u nog een appartement in Knokke bezit van
500.000 EUR. Normaal hadden uw kinderen in de aangifte
van nalatenschap én uw villa moeten opgeven én uw
appartement in Knokke. Beiden onder de rubriek onroerende
goederen.

Nu zit uw villa niet meer onder de rubriek onroerende
goederen maar bij de roerende goederen, want het is een
schuldvordering geworden. Dit betekent dat u nu op de
villa te Knokke, ook de verlaagde tarieven in de successierechten
kunt genieten van 3 en 9%. Veel zal afhangen van
de feitelijke omstandigheden maar het wordt dus cijferen.
Soms kan het wel een leuke besparing opleveren.

Bijkomend voordeel..

Als u een aangifte van nalatenschap indient, kan de fiscus
steeds van mening zijn dat de waarde van de opgegeven
onroerende goederen aan de lage kant is (zgn. tekortschatting).
Dit met als concreet gevolg dat de opgegeven
waarde van het onroerend goed verhoogd wordt en men
bijkomende successierechten moet betalen. Maar voor een
schuldvordering aangegeven voor het nominale bedrag
(= dus de verkoopprijs) kan deze waarde niet aangevochten
worden.
Wanneer interessant? Het is ‘cijferen’ om uit te maken
wanneer dit verhaal echt interessant is. Maar het is zeker
een aanrader wanneer de waarde van het onroerend goed
aanzienlijk is en het roerend vermogen beperkt.

Een leuke variante. Stel dat u 2.000.000 EUR roerend
bezit en 2.000.000 EUR onroerend vermogen. U schenkt
uw roerend vermogen aan uw zoon tegen 3%. U heeft nu
geen roerende goederen mee. Nu leent u een bedrag bij de
bank van 2.000.000 EUR, vervolgens schenkt u dit bedrag
weer tegen 3% aan uw kinderen. Overlijdt u nu dan betalen
de kinderen géén successierechten, uw nalatenschap
bestaat uit een pand van 2.000.000 EUR en een schuld
van 2.000.000 EUR. De kinderen betalen de bank terug, en
krijgen 2.000.0000 EUR en een pand van 2.000.000 EUR.
Dit is nu wel héél eenvoudig uitgelegd, in de praktijk zal
dit allemaal wat genuanceerder en complexer zijn. Maar
het principe is mogelijk. Ook zal u de geschikte private
banker moeten vinden, die mee in dit verhaal wenst te
stappen. Maar mits de juiste deskundige advisering is
dergelijke constructie mogelijk, en reeds uitgevoerd in het
verleden. Hier kan de besparing aan successierechten in
de honderdduizenden euros lopen.

Nog straffer… Door het feit dat het roerend vermogen
afzonderlijk belast wordt, zijn er sommigen die zelfs meer
geld aangeven dan ze erfden. Het gaat dan bv. om niet gekend
geld… Door de successierechten te betalen, kunnen
ze met het geld naar buiten komen. Uiteraard is dit geen
legale techniek.

Met dank aan De Hoon & Partners…

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…