Gul maar ook niet té gul…

Er zijn heel wat vennootschappen die boordevol vastgoed
zitten, zgn. patrimoniumvennootschappen. Vroeger
werden deze vennootschappen veelal opgericht onder
de vorm van een NV. Waarom? Deze NV’s hadden
‘aandelen aan toonder’, en met deze aandelen waren
allerhande transacties mogelijk zo als een ‘handgifte’ of
het schenken van deze aandelen voor een Nederlandse
notaris. De bedoeling was steeds om successierechten
te vermijden door anonimiteit te creëren. Nu de aandelen
aan toonder wettelijk verdwijnen en u bij de notaris
uw aandelen kunt schenken aan 3%, is alles veel eenvoudiger
te worden. Misschien té eenvoudig, daarom
opgelet!

Schenken aan 3%…

U kan de aandelen van een vennootschap (kan dus ook
een BVBA zijn) offi cieel bij de notaris schenken tegen 3%
aan uw kinderen (rechte lijn) of 7% aan ‘anderen’. Maar
als u dit doet, erven uw kinderen bv. uw aandelen en dus
uw patrimoniumvennootschap. Goed maar… ze blijven
dan nog wel altijd met een patrimoniumvennootschap
zitten. Het kost uw kinderen dus ook weer geld om die
panden naar hun privé vermogen over te brengen door
bv. liquidatie van de vennootschap, nl. 10%….Maar dit
kan goedkoper. Want niet elk kind wilt verder door het
leven gaan met een patrimoniumvennootschap want
hier zijn niet alleen voordelen maar ook kosten aan verbonden.
En misschien willen uw kinderen gewoon de
panden verkopen en dus ten gelde maken. De panden
hebben ze dus nu ook het liefst in de privé sfeer.

Hoe goedkoper?

Nu wordt het even technisch. Heeft uw patrimoniumvennootschap
de vorm van een BVBA bv. dan kan bij een
liquidatie het pand toebedeeld worden aan slechts 1%,
en dit op voorwaarde dat het onroerend goed toekomt
aan de aandeelhouder die het pand destijds inbracht in
de vennootschap. Deze regel geldt tevens ook als de vennootschap
het onroerend goed destijds heeft gekocht en
het pand nu toebedeeld wordt aan een vennoot die op
het ogenblik van de aankoop reeds vennoot was.
Dit zou zelfs tegen 25 EUR kunnen als het gaat om een
‘E’BVBA of een eenpersoonsvennootschap die wordt
vereffend en de enige vennoot het pand toebedeeld
krijgt, dan kost dit zelfs maar 25 EUR! Het verhaal kan
nog technischer maar laat het ons hier bij houden. Heeft
u een NV dan moet die eerst worden omgevormd naar
een BVBA. Best laat u hier wat tijd over gaan. Tijd heelt
alle wonden, ook de fi scale…

Even enkele dingen combineren…

Dus stelt dat u als ouder bv. nu uw pand er tegen 1%
kunt uithalen (zie hiervoor) en u schenkt nu als goede
successieplanner de aandelen van uw patrimoniumvennootschap
aan uw kinderen, dan betalen zij wel géén
successierechten meer maar … de kinderen kunnen de
panden er niet uithalen tegen 1%!!! Spijtig, tenzij…u niet
àlle aandelen aan uw kinderen weg schenkt. Als u énkele
aandelen behoudt en deze aandelen aan uw kinderen
laat vererven dan gaat het recht om het pand er tegen
1% uit te halen wél over op uw kinderen/erfgenamen.
Als dit geen mooi verhaal is.

Dus…

U schenkt alle aandelen op énkele na van uw BVBA
(is het een NV dan maakt u eerst een BVBA van) aan
uw kinderen. Zo worden er een pak successierechten
vermeden. Na uw overlijden kunnen de kinderen dan
tegen 1% verdelingsrecht in plaats van 10% registratierechten
– als u dit nu ook kunt – het vastgoed uit de vennootschap
halen. Dit zal een fl inke besparing opleveren.
Bovendien is het vastgoed dan ook uit de vennootschap
wat meer armslag geeft aan uw erfgenamen. Als deze
natuurlijk de panden in de vennootschap willen laten,
kan dit ook …De kinderen kunnen dan later als het hen
uitkomt de panden tegen 1% naar hun privé vermogen
overzetten. Zoals u ziet met wat visie en fi scale creativiteit
kan er nog veel in dit landje.
Met dank aan De Hoon & Partners…

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…