Wat is nu weer de voornaamste gezinswoning ?

Het gaat om de plaats waar het gezin samenleeft en zijn hoofdverblijf heeft. Tijdens het huwelijk of bij echtscheiding kan deze voornaamste gezinswoning in principe niet zomaar verkocht of weggeschonken worden zonder de toestemming van beide echtgenoten, ook niet wanneer de gezinswoning slechts eigendom is van één van de echtgenoten. Evenmin kan deze voornaamste gezinswoning met hypotheek bezwaard worden zonder eveneens de instemming van de echtgenoten. Deze regeling geldt ook voor “wettelijk” samenwonenden die dus een officiële verklaring van samenwoning hebben afgelegd. Bij overlijden heeft de langstlevende echtgenote steeds het recht om zolang hij of zij leeft in dit pand te mogen blijven wonen. Maar wat gebeurt er met dit bijzondere statuut als de voornaamste gezinswoning eigendom is van de vennootschap ? Buiten een enkele rechter om wordt er over het algemeen aangenomen dat de voornaamste gezinswoning geen bijzonder statuut meer geniet. Wat nu ?

Bescherming in bouwen.

Uw echtgenote of uzelf wensen dat in de mate van het mogelijke de bescherming van de voornaamste gezinswoning behouden blijft. Er zijn diverse mogelijkheden die u allemaal zal vinden binnen het vennootschapsrecht. Ook zal de oplossing anders zijn naarmate we te maken hebben met een meer besloten vennootschap zoals een BVBA of een meer open vennootschap zoals een NV of een CVA.

U bent allebei zaakvoerder of bestuurder.

Stel dat zowel u als uw echtgenote zaakvoerder zijn van de vennootschap. In principe kan de zaakvoerder beslissen over de verkoop van een pand. Maar u kunt de statuten van uw BVBA of NV zo opstellen of wijzigen dat de aan- en verkoop van een pand door beide zaakvoerders of door alle bestuurders moet gebeuren. Bij een NV zijn twee bestuurders genoeg als er maar twee aandeelhouders zijn. Maar is dit wel een oplossing ? Uw vrouw heeft bv. slechts een klein aantal aandelen op de algemene vergadering. U kunt haar dan toch afzetten als zaakvoerder of bestuurder ? U wenst haar bovendien niet meer aandelen te geven. Wat nu ? U kunt perfect in de statuten bepalen dat uw echtgenote met een heel pak minder aandelen dan uzelf toch evenveel stemrecht heeft. In een “BVBA” kunt u uw echtgenote ook in de statuten aanduiden als statutaire zaakvoerder. U moet dan wel even langs de notaris passeren. Een statutaire zaakvoerder is niet afzetbaar, tenzij alle vennoten ermee instemmen. Dus het is dan voldoende dat uw echtgenote één aandeel heeft.

Uw echtgenote is geen zaakvoerder of bestuurder.

Het is ook mogelijk dat uw echtgenote geen zaakvoerder of bestuurder is. U wenst haar bv. niet te belasten met de aansprakelijkheid die hiermee gepaard gaat. Of het kan ook om redenen gaan die te maken hebben met het sociaal statuut of omdat het deontologisch niet kan. Wat nu ? Nu zou u kunnen bepalen dat er slechts een pand verkocht kan worden na machtiging van de algemene vergadering. Ook nu kunt u het stemrecht als meerderheidsaandeelhouder beperken, zodat uw vrouw met haar veel kleinere pakketje aandelen effectief de verkoop moet goedkeuren. U zou zelfs uw stemrecht als meerderheidsaandeelhouder énkel kunnen beperken voor de aan- en verkoop van vastgoed of zelfs voor dat specifieke pand. U kunt de statuten écht à la carte kneden. Laat u bijstaan door uw notaris. Ook in dit scenario moet u uw vrouw betrekken bij uw vennootschap, anders is er voor haar geen bescherming mogelijk.

Een recht van bewoning.

Als u een pand inbrengt in de vennootschap (bv. kantoorgebouw met woning), zou u een recht van bewoning kunnen voorbehouden. De vennootschap kan de woning wel vervreemden, maar uw echtgenote en uzelf genieten bv. levenslang het bewoningsrecht. Op deze manier komt uw echtgenote helemaal niet voor in de vennootschap en kunt u haar dus buiten de vennootschapsstructuur houden.

Wat bij vruchtgebruik ?

Stel nu dat uw vennootschap, zoals zo vaak gebeurt, voor bv. 15 jaar het vruchtgebruik heeft op een pand en uw echtgenote en uzelf de blote eigendom. Laat ons ervan uitgaan dat dit pand tevens de voornaamste gezinswoning is. Hoe is de situatie nu ? Is deze nu anders ? In wezen niet, zolang de vennootschap vruchtgebruikster is (bv. 15 jaar) kan zij haar vruchtgebruik verkopen aan derden. Het zal natuurlijk minder evident zijn om iemand te vinden die interesse heeft in een vruchtgebruik voor bv. nog tien jaar. Vindt de vennootschap inderdaad een koper voor het vruchtgebruik van de woning die de voornaamste gezinswoning is, dan moeten u en uw echtgenote in principe uit het pand. Ook nu gelden de bovenstaande technieken om dit te vermijden. Alleen zal men de dammen die men opwerpt voor de verkoop van vastgoed moeten richten op de verkoop van het vruchtgebruik van het vastgoed dat eigendom is van de vennootschap of op het vruchtgebruik van een specifiek pand.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…