Het is algemeen geweten dat u uw reservataire erfgenamen niet kan onterven. Kinderen b.v. zijn reservataire erfgenamen. Indien er één kind is, bedraagt de reserve de helft van de erfenis. Indien er twee kinderen zijn bedraagt de reserve 2/3 en met drie of meer kinderen is de reserve. Dit betekent dat u bij twee kinderen over 2/3 van uw erfenis niet kan beschikken per testament en dat u dus slechts 1/3 kan geven aan b.v.  een vriend. In een aantal gevallen hebben de kinderen totaal geen contact meer met de ouder en wenst die ouder dan ook de kinderen te onterven.

We hebben al gezien dat dit niet zomaar kan omwille van de wettelijke reserve van de kinderen. We nemen het voorbeeld van een overblijvende weduwnaar. Een levens – of beleggingsverzekering kan hier een oplossing bieden. De uitkering van een levensverzekering valt niet in de nalatenschap. Dit wordt geregeld  door de specifieke wet op de landverzekeringsovereenkomsten.

Dit maakt dat de uitgekeerde sommen rechtstreeks naar de begunstigde gaan en niet  in de erfenis vallen. De erfrechtelijke bepalingen van de reserve geldt niet!De verzekeringswet bepaalt immers dat er geen inbreng noch inkorting van de betaalde premies is.De erfgenamen, die ook de door de verzekering betaalde sommen incasseren, moeten die betaalde sommen niet inbrengen in de nalatenschap. Inkorting betekent dat er een beperking is van legaten en schenkingen in de mate dat de rechten van de reservataire erfgenamen aangetast worden.

Bij een levensverzekering is er echter geen inkorting. De oplossing zou dus simpel zijn : u bezit 1.000.000 euro en u gaat een levensverzekering aan van 975.000 euro met als begunstigde uw vriend. Uw twee kinderen zouden dan bij uw overlijden 25.000 euro krijgen en uw vriend de 975.000 euro. U begrijpt dat de wetgever dit te gortig vond. Er is dus wel inbreng en inkorting voor zover de premies kennelijk buiten verhouding staan ten opzichte van de vermogenstoestand van de (overleden) verzekeringsnemer. Hoever u precies mag gaan, hangt af van de interpretatie van uzelf of van de rechter die zal beslissen.

Het is in elk geval zo dat de inbreng of de inkorting steeds beperkt is tot de verzekeringsprestatie. Dit betekent dat indien u een slechte beleggingsverzekering afsloot en de polis nog slechts een waarde had van 850.000 euro, de inbreng of inkorting maar kan slaan op de 850.000 euro en niet op de 975.000 euro. Indien het om een koppel gaat is het moeilijker om dit systeem toe te passen.

De echtgenote kan immers proberen de nietigverklaring van die schenking die de gezinsbelangen in gevaar brengt, te bekomen. Of indien er een wettig belang is, de nietigverklaring van een schenking van gemeenschappelijke goederen, zonder de toestemming van de echtgenoot, voor een rechtbank vorderen.Bovendien wordt er best eens naar het huwelijkscontract gekeken of er geen contractuele erfstellingen gebeurd zijn. Via een levensverzekering kan u uw erfgenamen substantieel “onterven”.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…