Belgen zijn over het algemeen wat bescheidener en
introverter dan Nederlanders, zij lopen over het algemeen
niet graag in de kijker. Eigenlijk kunnen we
de lijn doortrekken naar de Belgische fi scaliteit toe.
Als je de internationale literatuur rond tax saving er
op naleest, staat Nederland steevast wel ergens vermeld
met bv. zijn holdingstructuren maar België vind
je nergens terug. We gaan hier helemaal niet beweren
dat België een belastingparadijs is, verre van…
maar toch zijn er heel wat fi scale ‘pareltjes’ die u fl ink
wat belastingen kunnen doen uitsparen. Alleen moet
je ze kennen. Hoe? Door te zoeken, te rommelen in
de catacomben van de Belgische fi scaliteit. Dit kleine
landje is geboren uit een compromis en blijft nu ook
nog bestaan door een eindeloze opeenstapeling van
compromissen. Zo is dit ook in de Belgische fi scale
wetgeving het geval. Het is een onoverzichtelijk kluwen
geworden, waar elke partij, elke lobbygroep wel
iets toegeschoven kreeg. Toch gaan we u voortaan
maandelijks een ‘fi scaal juridisch pareltje’ hapklaar
toeschuiven. U zal verrast staan. Er zijn zowel leuke
besparingen te doen op het vlak van de personen-,
vennootschapsbelasting, als op het niveau van successie-
en schenkingsrechten.

Voor het eerste nummer
geven we u zelfs twee tips…

Kent u artikel 5…?

Wist u dat als u in België getrouwd bent onder een
gemeenschapsstelsel (niet scheiding van goederen),
u in bepaalde gevallen er voor kunt zorgen dat u
helemaal géén successierechten meer betaalt. Hoe?
Deze tip is vooral interessant als bv. de man een pak
ouder is dan zijn jonge echtgenote, en de kans dus
erg groot is dat hij eerst overlijdt. Of als één van beide
echtgenoten spijtig genoeg terminaal ziek is.
Hoe werkt het? U laat in uw huwelijkscontract zetten
dat het hele gemeenschappelijk vermogen wordt
toebedeeld aan een welbepaalde echtgenoot of diens
erfopvolgers, ongeacht de reden van de ontbinding
van de huwelijksgemeenschap. Het subtiele zit in het
woordje ‘ongeacht’ (dus ook bij echtscheiding), door
het woordje ‘ongeacht’ zijn er geen successierechten
verschuldigd (art.5 Wetboek Successierechten). Er
zijn dus geen successierechten op die gemeenschapsgoederen
verschuldigd. Waarom niet? Er valt gewoon
niets in de erfenis. Door het overlijden wordt
het huwelijk ontbonden en krijgt de overlevende alles
voordat de nalatenschap openvalt. Vooraanstaande
rechtsleer bevestigt deze tip, alsook de fi scale administratie
(Rep. Not., Droits de Succession, nr. 180 en J.
Decuyper, Successierechten, nr. 133). Nu heeft de Administratie
dit nog eens bevestigd (Besl. 06.12.2004
nr. EE/100.511). U moest vroeger voor deze akte naar
de rechtbank voor homologatie, nu is een bezoekje
aan de rechtbank voldoende. Eén belangrijke nuance…
u moet een beresterk huwelijk hebben want als
u scheidt, krijgt u vrouw ook het hele gemeenschappelijk
vermogen.

De student – zaakvoerder

Nu de studenten weer richting hogeschool of universiteit
trekken, zijn er elk jaar opnieuw heel wat ouders
die trachten de kosten van de studie fi scaal in
te brengen als onderhoudsgeld. Dit is spijtig genoeg
bijna niet mogelijk. De fi scus gaat er immers van uit
dat de student niet ‘echt het gezin heeft verlaten’.
Zelfs een aparte inschrijving in het bevolkingsregister
van de studentenstad (als het al lukt) is meestal
niet voldoende. Heeft u een BVBA of een NV, dan
is er een betere oplossing. Maak uw zoon of dochter
zaakvoerder van de vennootschap en geef hem of
haar een kleine bezoldiging. Het is een kost voor de
BVBA en u kunt het zo optimaliseren dat de jonge
student die geen andere inkomsten heeft, nauwelijks
belastingen betaalt. U kunt hem ook nog een auto geven
op de zaak.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…