De regels die handelen over wie, wat en hoe erft wanneer we het hebben over een internationale nalatenschap laten we hier aan ons voorbij gaan.  Dit is de schrik van menig jurist gezien de complexiteit ervan.  Deze regels worden behandeld in het zogenaamd internationaal privaat recht (I.P.R.). Wel gaan we kort even in op de fiscale gevolgen ervan. Het is mogelijk wanneer iemand een buitenlands onroerend goed erft van een Belgisch rijksinwoner tweemaal successierechten moet betalen.  Enerzijds de Belgische successierechten en anderzijds de successierechten die de buitenlands staat heft op het vererven van dit onroerend goed.  Ook in onze Belgische wetgeving is dit het geval.  Een Duitser die overlijdt en die in België een onroerend goed heeft,  betekent dat zijn erfgenamen Belgische belasting zullen moeten betalen op het vererven van het Belgisch onroerend goed.  Hier spreken we niet over successierechten maar wel over het recht van overgang bij overlijden. Met twee landen heeft België een dubbelbelastingverdrag afgesloten om dubbele belasting te vermijden nl Frankrijk en Zweden. Verder ingaan op deze verdragen zou ons te ver leiden.   Toch een paar algemene principes betreffende dit onderwerp. In ons Belgisch wetboek van successierechten wordt een dubbele taxatie op buitenlandse onroerende goederen (niet op roerende goederen) voorzien, meerbepaald art 17 W.Succ. Er moeten drie zaken gebeuren :

  1. Berekening van de successierechten incl. het buitenlands onroerend goed.
  2. Berekening van de successierechten die verhoudingsgewijs op het buitenlands onroerend goed betrekking heeft.
  3. Toepassing van de vermindering (aftrek van de buitenlandse belasting met maximum stap 2).

 Voorbeeld  Een Belgisch rijksinwoner overlijdt en laat zijn dochter na. Ziijn nalatenschap bestaat uit :                   een woning gelegen in België ter waarde van 300.000 euro                   een woning gelegen in het buitenland ter waarde van 200.000 euro.                   een schuld ter waarde van 50.000 euro Netto nalatenschap 500.000 – 50.000 = 450.000 euro De dochter heeft een bedrag van 20.000 euro buitenlandse ‘successierechten’ betaald. 

  1. Successierechten op 450.000 euro

                73.500 euro 

  1. Verhouding

                200.000 / 500.000 x 73.500 = 29.400 euro 

  1. Vermindering

73.500 – 20.000 = 53.500 euro Belgische successierechten  Noot : Erven in Spanje Voor de Spaanse successie is het niet van belang waar de erflater woont doch wel waar de erfgenamen wonen.  Dit betekent concreet dat wanneer de erflater in Spanje woont (Spaans rijksinwoner) doch zijn erfgenamen wonen in België dan zijn er in principe geen successierechten verschuldigd, noch in Spanje , noch in België.Dit geldt echter o.a. enkel wanneer er in Spanje geen onroerende goederen gelegen zijn.  Dus een Spaans onroerend goed zal wel belast worden.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…