De materie van de successie- en schenkingsplanning is een onuitputtelijke bron van mogelijkheden en optimalisatie. We krijgen in dit verband regelmatig de vraag hoe ouders een kind – dat het om welke reden dan ook – wat moeilijker heeft in het leven kunnen bevoordelen of er voor kunnen zorgen dat het niet te kort komt als zij er niet meer zijn. Hier zijn een waaier van mogelijkheden.

Zo is er het ‘restlegaat’ waarbij u een schenking doet aan uw zorgenkind maar er wordt in dezelfde akte reeds een tweede begunstigde aangeduid. Dus als het eerste kind overlijdt gaan de geschonken goederen naar een van uw andere kinderen of erfgenamen, of naar de instelling waar het kind bv. verblijft. Sinds een aantal jaren heeft België ook de rechtsfiguur van de ‘private stichting’. Ook dit kan – voor wat grotere vermogens – een interessant planningsinstrument zijn.

U brengt hier een vermogen in onder en dit wordt door een Raad van Bestuur (drie personen) beheert ten voordele van het kind. U kan voorzien dat als u als ouder wegvalt bv. een broer uw zitje in de Raad van Bestuur overneemt. De stichting heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en dus kan het vermogen niet in handen van derden komen (bv. figuren waardoor uw kind zich laat beïnvloeden), of uw kind kan geen uitkering kwijt spelen omdat ze van u bepaalde onderhoudsgelden ontvangt.

De stichting kan ontbonden worden als het kind overlijdt. Ook blijft u zo uit handen van vrederechters en voorlopige bewindvoerders. Kortom een erg aantrekkelijk vehikel dat ook andere interessante toepassingen kan hebben… Voor meer informatie over deze en andere tips, aarzel ons niet te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon Director www.dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…