Vandaag komt het nog regelmatig voor dat gehuwden onder het welttelijk stelsel ervoor gezorgd hebben dat de ganse gemeenschap overgaat naar de langstlevende.  Dit wordt ook het verblijvingsbeding of ‘langst leeft al heeft’ genoemd. Het resultaat is dat wie het langst leeft het ganse gemeenschappelijke vermogen zal verwerven.  De kinderen komen (behoudens enkele uitzonderingen) nu nog niet in het successieverhaal voor.  Pas later bij het overlijden van de langslevende ouder wel.  Zulke bedingen zijn huwelijksvoordelen en vallen in principe niet in de nalatenschap.

Maar opgelet wat de successierechten betreft. Er bestaat immers een zogenaamd fictieartikel, meerbepaald art. 5 W.Succ dat stelt dat wanneer de langstlevende het gemeenschappelijk vermogen verkrijgt op voorwaarde van overleving er successierechten verschuldigd zijn op het gedeelte meer dan de helft van het gemeenschappelijk vermogen.  Art 5 W.Succ zorgt ervoor dat zulke huwelijksvoordelen alsnog belast zullen worden.  Maar let op, de woorden ‘op voorwaarde van overleving’ zijn zeer belangrijk.  Dit betekent dat wanneer één van de echtgenoten (met naam genoemd) het gemeenschappelijk vermogen in elk geval zal verkrigen, dus ongeacht de oorzaak van onbinding van het huwelijk, dit art 5 W.Succ niet langer van toepassing is.   Het resultaat is dat er geen successierechten verschukdigd zijn.

Dit wordt ook wel eens de sterfhuisconstructie genoemd.  Maar er zijn een aantal gevaren en aandachtspunten.  We bekijken deze even in detail. 

– Echtscheiding

Wanneer het tot een echtscheiding komt dan zal ook die echtgenoot het ganse gemeenschappelijke vermogen verwerven. Dit kan echter opgevangen worden door het beding minder sterk te maken door het vermogen te laten toekomen aan die bepaalde huwelijkspartner (of erfgenamen) enkel igv overlijden. Dit toont aan dat er zeer zorgvuldigd moet omgesprongen worden met zulk een sterfhuisconstructie.  In de praktijk wordt ze wel eens toegepast wanneer één van de huwelijkspartners op jonge leeftijd terminaal ziek wordt en men het niet opportuun vindt dat de (jonge) kinderen nu reeds in de nalatenschap zullen betrokken worden.

– De fiscale druk

Het is niet omdat er bij het eerste overlijden er geen successierechten verschuldigd zijn er in zijn geheel toch niet meer successierechten verschuldigd zijn. De eindfactuur bij het tweede overlijden kan immers duurder uitvallen. Er zijn weliswaar geen successierechten verschuldigd bij het eerste overlijden, maar later mogelijk des te meer.  De kinderen erven later het ganse vermogen en vallen mogelijk daardoor plots in de hogere tarieven.  Er zal later nog een bijkomende planning noodzakelijk zijn.  Ook kunnen de goederen in waarde gestegen zijn.

Het volgende voorbeeld maakt dit duidelijk.

Echtpaar (gehuwd onder wettelijk stelsel) met twee kinderen

Het gemeenschappelijk vermogen bestaat uit :

Onroerend vermogen  
Gezinswoning   500.000 euro
Appartement aan zee 400.000 euro

Man is zeer ziek en heeft niet lang meer te leven.  Mevrouw is op dat moment 30 jaar.

• Sterfhuisconstructie (ganse vermogen gaat over naar mevrouw)
Man sterft
Successierechten  vrouw   0 euro
Kinderen  0 euro
Vrouw sterft (de twee onroerende goederen zijn verdubbeld in waarde)
Successierechten kinderen 390.000 euro

TOTAAL 390.000 euro

• Wettelijke verdeling
Man sterft
Successierechten  vrouw   8.520 euro
Kinderen  8.580 euro
17.100 euro
Vrouw sterft (de twee onroerende goederen zijn verdubbeld in waarde)
Successierechten kinderen 147.000 euro

TOTAAL 164.100 euro

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…