Bespaar een pak successierechten op uw onroerend goed

In het Vlaams Gewest zijn, ondanks alle gunstige maatregelen
van de laatste jaren, de successierechten nog
steeds fors. Vanaf een erfdeel van meer dan 250.000 EUR
(roerend en onroerend wordt wel apart belast) zit men
al in de hoogste schijf van 250.000 EUR. Als u bv. een
mooi onroerend goed heeft van pakweg 1.500.000 EUR
en er is sprake van één erfgenaam, dan zit men al voor
1.250.000 EUR tegen het tarief van 27% of 337.500 EUR.
Vele erfgenamen moeten dan misschien zelfs noodgedwongen
het geërfde pand verkopen, om de al te gulzige
fi scus te kunnen betalen. Dus successieplanning is
meer dan ooit nodig.

Stel dat u een waardevol pand heeft van 1.500.000 EUR
en één erfgenaam, hoe kan u dan in godsnaam aan successieplanning
doen. U kan immers moeilijk ‘weg’ met
onroerende goederen en u bent ook niet van zin het
pand te verkopen. Toch is er een oplossing mogelijk…
Als u het pand schenkt aan uw dochter dan betaalt ze
veel geld, want de voordelige schenkingsrechten in
Vlaanderen (3% en 7%) betreffen alleen roerende goederen
(geld, kunst, effecten …). Wat is dan wel de oplossing?
De kinderen lenen en kopen de ouders hun pand
en betalen 10% registratierechten over de verkoopwaarde
maar de ouders behouden het vruchtgebruik, dus zij
kunnen in het pand blijven wonen tot aan hun dood, of
de huurinkomsten genieten tot aan hun overlijden als ze
het pand verhuren.

Vervolgens kunnen de ouders de ontvangen verkoopsom
terug aan de kinderen bezorgen met een bankgift
of via notariële schenking (3%). De kinderen of uw kind
kan met het ontvangen geld de bank terug betalen. U
heeft dus een ‘rondje’ gereden. Na uw overlijden valt het
pand zonder successierechten te betalen in de ‘schoot’
van de kinderen omdat zij al blote eigenaar zijn en dus
uw vruchtgebruik bij overlijden ‘om niet’ aanwast bij de
blote eigendom. De erfgenamen betaalden nu énkel 10 of
13% registratierechten i.p.v. 27% successierechten. Gaat
het niet om de kinderen maar om bv. een neef of nichtje,
dan is de besparing nog veel groter. De neef betaalt dan
10% in plaats van 65% successierechten, hij zit immers
in een veel hogere tariefschijf inzake successierechten.
Natuurlijk is dit hierboven het theoretische model, in
de praktijk moeten er mogelijk ook nog andere aspecten
ernstig in overweging genomen worden. Een professionele
begeleiding voor dergelijke constructie is dus meer
dan aangeraden.

Een leuk alternatief…

Stel u heeft 1,5 miljoen euro roerende goederen en een
pand ter waarde van 1,5 miljoen euro. Wat kan er nu gebeuren?
U schenkt uw roerende goederen tegen 3% aan
uw kinderen. Nu valt deze 1,5 miljoen euro aan roerende
goederen al buiten de nalatenschap. Nu leent u een
bedrag ter waarde van 1,5 miljoen euro bij de bank. Dus
u heeft nu nog 1,5 miljoen euro aan roerende goederen
onder de vorm van een lening en voor 1,5 miljoen euro
onroerend goed. U schenkt nu die 1,5 miljoen euro die u
van de bank leende terug aan 3 % aan uw kinderen. Als
u nu overlijdt bestaat de nalatenschap uit een onroerend
goed van 1,5 miljoen euro en een schuld van 1,5 miljoen
euro, de successierechten bedragen nul. De erfgenamen
betalen dan de bank terug met de 1,5 miljoen euro (die u
heeft geleend en geschonken) terug.

Vader moet de 1,5 miljoen euro die hij bij de bank leende
wegschenken aan de erfgenamen, wilt bovenstaand verhaal
juridisch sluitend zijn. Het wegschenken van alle
roerende goederen is noodzakelijk, anders worden de
schulden afgetrokken van het roerend gedeelte van de
erfenis en blijft het onroerend goed belast tegen 27%,
wat nu net niet de bedoeling is.

U zal wel met de juiste bank in zee moeten gaan voor
dergelijke constructies maar het is in de praktijk mogelijk.
U zal wel de interesten op de lening moeten betalen
maar anderzijds brengt de lening ook interesten op. Als
u het wat handig speelt, zal het kostenplaatje best meevallen.
U gaat dit verhaal ook best aan als u toch al wat
ouder bent.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…