Heeft u een aanzienlijk vermogen dan denkt u er mogelijk aan dit onder te brengen in bv. een trust. Maar waarom geen SPF? Een SPF staat voor “stichting particulier fonds”. De SPF is in 1998 door de Nederlandse Antillen geïntroduceerd. De SPF is niet echt een trust. Een trust is immers een afspraak tussen partijen. Een vertrouwenspersoon de trustee, beheert dan uw goederen. Een SPF daarentegen is een zelfstandige juridische entiteit met een eigen vermogen. In een SPF kan u dus uw vermogen onderbrengen. Het vermogen zit in de SPF en is niet meer onderworpen aan de successierechten.

Als u overlijdt, gebeurt er met de SPF niets. Zo overlijdt de SPF niet … U kan ook roerende goederen in een SPF onderbrengen om een familievermogen samen te houden. Maar ook bv. aandelen kan u er in onderbrengen waarvan het eigenlijk vermogensbeheer elders gebeurt bv. in Luxemburg of Zwitserland. Door een SPF kan u ook de Belgische erfrechtregels buitenspel zetten. Dit als u bv. wilt dat uw vermogen anders wordt vererfd dan Napoleon met uw voor had, want met die erfrechtelijke regels zitten we vandaag nog altijd! Een vermogen kan gewoon in de SPF blijven zitten.

Of in een soort “letter of wishes” kan aan de SPF opdracht gegeven worden bv. elk jaar een bepaalde som uit te keren aan een bepaalde persoon. De oprichters zullen dan wel via hun “letter of wishes” kenbaar maken wat er met het vermogen moet gebeuren en feitelijk (maar niet formeel naar buiten toe) aan de touwtjes trekken. Een bijkomend erg belangrijk voordeel is dat de opbrengsten binnen de SPF onbelastbaar zijn (0 %) als u niet op de Antillen woont…

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…