Fiscale globalisering… het laatste redmiddel?

Heel wat van mijn cliënten zijn actief in de IT-sector. Deze uiterst creatieve en hardwerkende professionals, kampen allemaal met hetzelfde probleem. Ze verdienen goed hun boterham maar hebben weinig kosten. Gevolg? Zij betalen een pak belastingen. Welke kosten kunnen ze inderdaad inbrengen? Sommige werken vooral thuis en hebben zelfs nauwelijks autokosten, veel software halen ze gratis van het internet…It’ers zijn geen uitgebreide restaurantgangers, ze werken meestal zonder personeel…De harde conclusie is dat ze te veel belastingen betalen in dit kleine Belgenland. De vraag is dan hoe dit opgelost kan worden?

Indien de cliënten-Iters ergens een internationale link hebben –  – bestaat misschien wel de mogelijkheid om te optimaliseren. De fiscale optimalisatie zal inderdaad voor het grootste deel buiten België moeten gebeuren, willen ze echt een belangrijk voordeel doen. Maar daar straks meer over. Hoe gaat men nu best te werk als men fiscaal wil optimaliseren?

Een gezonde fiscale thuisbasis

Zorg er eerst voor dat u van de fiscus geen vragen meer kunt krijgen waar u van leeft. Geeft u bv. op jaarbasis een inkomen op van pakweg 40.000 EUR dan zal u niet echt opvallen in het fiscale universum. De fiscus werkt hoe langer hoe meer met de zogenaamde ‘dataming’. Dit betekent dat men een aantal criteria – niemand kent de juiste samenstelling van deze criteria behalve enkele ingewijden – op uw dossier los laat. Iemand die een afwijkend fiscaal patroon heeft, kan in aanmerking komen voor een controle. Eén van de elementen is uiteraard een te laag inkomen.

Zorg er voor dat u bv. een BV’tje heeft en hier eerst alle klassieke fiscale tips en tricks op los laat. Keer u zelf een normaal inkomen uit, koop een auto met uw BV…verhuur een privé pand aan de BV. Of koop een pand met de vennootschap, eventueel met enkele vastgoedconstructies waarbij u gebruik maakt van de gekende vruchtgebruiktechniek. Laat de vennootschap voor u een groepsverzekering afsluiten … Er kan heus wel het een en ander in België.

Op deze manier bent u in regel met de sociale zekerheid en hoef u niet te veel vragen te verwachten van de fiscus. Tenzij u het nodig vindt met een knalgele Lamborghini met Luxemburgse plaat door uw woonplaats te vliegen en ander fraais waardoor u in de kijker loopt.

Als u natuurlijk echt ‘fiscaal vreemd’ wil gaan, en bv. besluit de volgende vier jaar webdesigner te worden in Dubai Tja, dan zit u in een fiscaal uiterst comfortabele positie en hoeft de Belgisch fiscale rookgordijn niet. U woont dan gewoon in Dubai en betaalt geen belasting. Het fiscale leven kan soms uitermate eenvoudig zijn.

U gaat fiscaal vreemd

Nadat u de gezonde Belgische fiscale basis hebt gelegd, kan u wat ons betreft uw groot fiscaal voordeel doen door te gaan shoppen op de fiscaal internationale markt. Eén spelregel die u al zeker moet onthouden, u moet een echt verhaal hebben. Er moet sprake zijn van zogenaamde substance. Werkt u bv. voor heel wat buitenlandse klanten en verblijft u regelmatig in het buitenland, of werkt u met buitenlandse onderaannemers enz… Zijn uw klanten puur Belgische KMO’s dan geldt wat volgt niet echt voor u. Een tweede spelregel is dat u zich deskundig moet laten adviseren, want dat er heel wat minder ‘zuivere’ figuren zich begeven op het domein van de internationale taxplanning is een feit.

Hoe werkt dit verhaal?

Als u regelmatig voor Amerikaanse en Aziatische klanten werkt en u doet dit werk buiten België, dan is er helemaal niets mis mee dat u dat werk doet via uw Hong Kong – vennootschap, of uw Maltese vennootschap of uw Dubaivennootschap. Wat moet u in België aangeven? Wel uw ‘wereldwijdinkomen’…Maar als u uit dergelijke vennootschap geen loon of dividend op neemt, hoeft u in België helemaal niets aan te geven. Niemand zegt natuurlijk dat u niet kan lenen…van deze vennootschap. Lenen is geen inkomen dat u verwerft. Neen, u moet dit ooit terug betalen…Ook hier zijn oplossingen voor. Geleend geld moet u niet opgeven in uw Belgische aangifte. U heeft dus nog altijd niets illegaals gedaan.

Substance. Een internationale dimensie is dus wel nodig. Soms denken cliënten dat het voldoende is om in België te werken met een buitenlandse vennootschap. Niets is minder waar. Een Antilliaanse vennootschap die in België actief is, zal hier heel vlug een aanknopingspunt hebben (een secretaresse, een bureau…) en heeft dan een zogenaamde ‘vaste inrichting’ of ‘permanent establishment’. Van dat ogenblik betaalt de offshore-vennootschap gewoon belastingen op haar Belgische inkomsten.

Leuke speeltjes. It’ers zijn echt geknipt voor het internationale gebeuren. Wie weet waar een IT’er zijn know how vandaan haalt. Heeft hij het zelf bedacht… of moet hij betalen voor formats, software …die hij betrekt van een offshore-buitenlandse vennootschap die instaat voor de commercialisering. Hij heeft hier immers zelf geen tijd voor of mist de ervaring.

Wat kunt u er mee doen? Stel dat u zich deskundig laat adviseren en uw geld op een fiscaal correcte manier – want dat is de bedoeling tenslotte – op de rekening staat van de buitenlandse vennootschap. De vraag die we telkens krijgen is van wat men dan met dat geld kan doen. We antwoorden steeds met een tegenvraag. Wat kunt u doen met uw geld in België? Of u doet uw geld op, of u spaart of u investeert. Wel dit is nu niet anders. Stel uw geld staat op rekening van uw Hong Kong – vennootschap. U kan dan dit geld gewoon slim laten renderen. Het is dan een spaarpotje voor als de dingen in de toekomst eens wat minder goed gaan. U kan ook op deze rekening uiteraard een credit card krijgen. U moet voor uw Hong Kong vennootschap veel reizen, u betaalt er uw vliegtuigtickets mee, uw reizen, uw verteer…Maar uw Hong Kong vennootschap mag ook best wereldwijd investeren in vastgoed of zelfs een yacht kopen. Hier is niets mis mee. Maar wat we niet zouden doen – ondanks het feit dat ook hier strikt genomen niets mis mee is – is uw villa in Kapellen of Knokke met uw Hong Kong vennootschap kopen of u weet wel die gele Lamborghini.  Hier heeft u immers uw Belgische BV voor.

Hoe begint u hieraan en wat kost u dit? Als IT’er leeft en slaapt u bij wijze van spreken op het internet. Als u wat surft zal u allerlei vennootschapjes kunnen kopen via het internet. Dit zouden we u dus ten stelligste afraden. Zo eenvoudig is het niet. De offshore-structuur moet volledig inpassen en ingebed worden in uw persoonlijke situatie, er moet gekeken worden hoe er substance kan aangegeven worden, in welke landen bent u actief, hoe kunnen we gebruik maken van de dubbelbelastingverdragen …Dus het is wat complexer dan even zo snel een vehikel te kopen. Bovendien bieden deze verkopers u net het belangrijkste niet! En dat is de opening van een normale bankrekening. Veel van die vehikels die u via internet koopt, bieden een offshorebanking aan in bv. de Seychellen of Letland. Geef dus liever wat meer uit maar zorg dat u dan een echte bankrekening krijgt bij bv. de Barclays bank of HSBC.

Wat kost dit nu? Ook hier is het – het klinkt inderdaad wat stereotiep – een beetje maatwerk. Maar we gaan niet flauw doen. Normaal gezien moet u een offshore-vennootschap kunnen oprichten voor een 5 à 6.000 EUR. Hier zit dan meestal ook de fee in van het eerste jaar boekhouding in het offshore-land. Vanaf het tweede jaar zit u dan op een 1500 EUR per jaar. U krijgt dan ter plaatse een adres. Wenst u er heus kantoor, telefoon, faxlijn …en een kortgerokte secretaresse dan betaalt u uiteraard meer. Dus voor de kost moet u het zeker niet laten.

Welke locatie? Een andere vraag is welk land, welke locatie…Ook hier hangt alles af van wat u juist doet, waar en wat uw plannen zijn. Het goedkoopste en eenvoudigste is natuurlijk een of andere bizarre atol in de pacific, waar u voor een prikje een vennootschap kunt oprichten. Hier bent u uiteraard niets mee buiten het feit dat binnen 10 jaar deze atol onder het zee-oppervlakte verdwijnt. Factureert u aan een Duits bedrijf bv. dan zullen die veel vragen stellen als ze facturen moeten betalen vanuit Liberia of Vanuatu. U zal moeten werken vanuit een aanvaardbare locatie, vanuit een land dat niet op de black list van de Oeso staat. Dit maakt alles wat ingewikkelder en wat duurder maar u zal er op langere termijn meer ‘fiscaal plezier’ aan beleven en rustiger kunnen slapen. Maar dan nog is het een wikken en wegen. Bij IT’ers zijn de Angelsaksische locaties erg in trek. Zo kunnen we wel weg met bepaalde Amerikaanse vennootschappen (US LLC) als u niet in de States actief bent. Of Bulgarije en Roemenië zijn toppers… Lees onze brochures!

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…