Je wordt niet zomaar een Braziliaan. Je kan een verblijfsvergunning aanvragen op bepaalde gronden (zie lager) en ook verkrijgen. Daarna kan je je laten naturaliseren indien gewenst en mits het doorlopen van een hele rij bureaucratische voorwaarden. Ik heb zo mijn twijfels over een bevalling die hier gebeurt met buitenlandse ouders. Ik moet dat navragen. Normaal gesproken wordt er een verblijfsvergunning uitgereikt indien de vader of moeder Braziliaans is en als het kind hier geboren wordt.

De voorwaarden om een verblijfsvergunning te bekomen:

1 – Administrator, manager of directeur van een bedrijf

De kandidaat moet al tewerkgesteld zijn bij het moederbedrijf, of bij het filiaal of afdeling van dat bedrijf in Brazilië, er bestaat hiervoor geen minimum termijn. Voorwaarden: een bewijs van die tewerkstelling, een bewijs dat de activiteit van het bedrijf gespecialiseerd werk verricht dat technologische, productieve en sociale vooruitgang voortbrengt, een bewijs dat het bedrijf minstens R$ 600.000 heeft geïnvesteerd voor iedere gewenste verblijfsvergunning.

2 – Administrator, manager of directeur van een beginnend bedrijf

Een bedrijf met plannen voor de opstart van een Braziliaans filiaal of afdeling heeft recht op drie verblijfsvergunningen. Voorwaarden: een bewijs dat het bedrijf al minstens 5 jaar actief was in het thuisland, bewijzen dat het bedrijf zich laat vertegenwoordigen bij wettelijke volmachten. Dit type van verblijfsvergunningen wordt uitgereikt voor een periode van twee jaar, te verlengen na het aantonen van de nodige investeringen en scheppen van werkgelegenheid (10 banen in de eerste twee jaren). Vereiste investering: R$ 150.000 per vergunning.

3 – Investeerder

Een buitenlander die zich permanent in Brazilië wil vestigen en minstens R$ 150.000 (of de tegenwaarde in euros of dollars) wil investeren in een productieve activiteit heeft recht op een verblijfsvergunning. Dit alles moet wettelijk gestaafd worden via het oprichten van een vennootschap, het openen van een bankrekening en een bewijs dat de nodige fondsen via de Banco Central binnenkwamen.

4 – Researcher of specialist op hoog niveau

Hiervoor is een bewijs vereist van een Braziliaanse instelling dat de interesse voor een buitenlandse researcher of specialist aantoont. Verder zullen een CV en de nodige academische referenties en diploma’s gevraagd worden.

5 – Gepensioneerde

Een gepensioneerde buitenlander heeft recht op een verblijfsvergunning indien hij/zij een maandelijks pensioen van minstens R$ 6.000 kan aantonen. Tot 2 afhankelijken kunnen eveneens een vergunning bekomen, maar die afhankelijkheid moet wel bewezen worden. Voor iedere bijkomende afhankelijke moet de aanvrager R$ 2.000 extra kunnen aantonen. Voorwaarden: een bewijs van de uitbetalingsinstelling van het pensioen en een bewijs van de bank die de maandelijkse transfer bevestigd.

6 – Huwelijk

Een verblijfsvergunning wordt uitgereikt aan de buitenlander die met een Braziliaanse burger huwt. De aanvraag en uitreiking gebeurt via de federale politie die controleert of het al dan niet om een schijnhuwelijk gaat. Huwen om een verblijfsvergunning te bekomen is geen goed idee. Indien u na rijp beraad de stap wil zetten, dan kan dat in Brazilië zelf maar ook in het thuisland waar u de aanvraag voor een verblijfsvergunning kan indienen op de Braziliaanse ambassade.

7 – Kind

Een verblijfsvergunning wordt uitgereikt aan de buitenlandse ouder(s) van een Braziliaans kind.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…