Door de almaar stijgende prijzen van Bitcoin zijn veel mensen geïnteresseerd geraakt in het investeren in cryptocurrencies. Wie bijvoorbeeld in mei 2020 Bitcoin kocht tegen de toenmalige marktprijs van minder dan USD 10.000 per Bitcoin, kan deze in april 2021 verkopen voor ongeveer USD 60.000 per Bitcoin. Dit is een aanzienlijk rendement in een zeer korte periode. Ook de overheid wilt, gulzig zoals ze zijn, een flink stuk van de koek!

In dit artikel zullen we de voor- en nadelen van het Sloveense belastingregime voor cryptocurrencies onderzoeken, zodat beleggers die een verhuizing naar Slovenië overwegen, een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

De voordelen

Het belangrijkste voordeel van het Sloveense belastingregime voor cryptocurrencies is dat, als cryptocurrencies worden verhandeld buiten een ‘permanente bedrijfsactiviteit’, de kapitaalwinst niet onderworpen wordt aan belasting

 

De nadelen

2.1. Onduidelijkheid met betrekking tot de term “permanente bedrijfsactiviteit”

In Slovenië zijn er geen duidelijke richtlijnen omtrent de betekenis van een “permanente bedrijfsactiviteit”. De Financiële Administratie van de Republiek Slovenië (FURS) heeft de uitsluitende bevoegdheid om te bepalen of een handelaar al dan niet een permanente handelsactiviteit uitoefent. Dit betekent uiteraard dat cryptocurrency handelaren geen rechtszekerheid hebben over de vraag of hun transacties belastingvrij zullen zijn. 

Als de FURS tot de conclusie komt dat een bepaalde handelaar permanente handelsactiviteiten verricht, zullen zijn inkomsten uit de handel in crypto’s worden beschouwd als “persoonlijke bedrijfsinkomsten” onder de wet op de inkomstenbelasting (ZDoh-2). Dergelijke inkomsten zullen, na aftrek van de toepasselijke zakelijke uitgaven, worden onderworpen aan een progressief belastingtarief van maximaal 50%. Het tarief van 50% is van toepassing op inkomsten van meer dan EUR 72.000. 

2.2. ‘Mining’ wordt belast, zelfs als het buiten de reikwijdte van een permanente bedrijfsactiviteit valt.

  1. Relatief hoge vennootschapsbelasting

Sommige landen heffen hoge inkomstenbelastingen en hebben geen of een lage vennootschapsbelasting. Dit is echter niet het geval in Slovenië. Het land heft een vennootschapsbelasting van 19% op de bedrijfsinkomsten uit alle cryptocurrency-gerelateerde activiteiten (na aftrek van de toepasselijke kosten). Dit tarief is vrij hoog in vergelijking met de tarieven van diverse Europese landen met een laag belastingtarief. Bulgarije heeft bijvoorbeeld een vlaktaks van slechts 10%. 

  1. Belasting op tokens die gratis worden verspreid tijdens ICO’s

Slovenië heft belasting op de gratis verspreiding van tokens tijdens initial coin offerings (ICO’s). Meer in het bijzonder, als de tokens gratis worden uitgedeeld aan een persoon die meer dan 25% van de bedrijfsaandelen in de emittent bezit, zullen de tokens worden onderworpen aan een forfaitair belastingtarief van 25%. Indien de tokens worden ontvangen in het kader van een dienstbetrekking of een andere contractuele relatie voor het verrichten van diensten, zullen de inkomsten worden onderworpen aan een progressief belastingtarief van 50%, alsmede aan sociale zekerheidsbijdragen. Alle andere gevallen van tokenuitdeling tijdens ICO’s zullen worden onderworpen aan een belastingtarief van maximaal 50%. De belastbare inkomsten worden berekend op basis van de white paper of de marktprijs (afhankelijk van of het token openbaar wordt verhandeld).

  1. De Sloveense belastingregeling kan veranderen

Aangezien de FURS onlangs voor het eerst cryptocurrency heeft gereguleerd, heeft het huidige belastingregime geen solide basis en kan het onverwacht worden gewijzigd.

6.Conclusie

Op het eerste gezicht lijkt Slovenië een cryptobelastingparadijs te zijn, aangezien het geen vermogenswinstbelasting heft op de particuliere handel in cryptocurrencies. Echter, door het gebrek aan richtlijnen met betrekking tot “permanente bedrijfsactiviteit”, kunnen cryptocurrency beleggers geen juridische zekerheid hebben over de vraag of zij daadwerkelijk zijn vrijgesteld van vermogenswinsten. Als blijkt dat zij niet zijn vrijgesteld van belasting, zullen zij worden onderworpen aan een belasting die kan oplopen tot 50%. 

Neem contact op met De Hoon en Partners, dé crypto belastingadviseurs voor betere oplossingen. Mail ons

Referenties

  1. https://www.forbes.com/sites/cbovaird/2021/04/13/bitcoin-prices-reached-an-all-time-high-above-6 
  2. https://www.fu.gov.si/en/taxes_and_other_duties/areas_of_work/international_taxation/

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…