De tip van twee weken geleden heeft heel wat reacties los geweekt en een aantal vragen. We komen er nog even op terug, want het is een érg interessant verhaal. Stel u heeft een 'tegoed' (een vordering) op uw vennootschap. Probleem is dat u niet onbeperkt rente door de vennootschap kunt laten uitkeren op dit tegoed, u zit dan al vlug aan een herkwalificatie van intresten in dividenden, wat fiscaal onaantrekkelijk is.

Ook zullen er successierechten verschuldigd zijn bij overlijden, want het tegoed is een actief. Dus wat is de oplossing? Uw verkoopt uw 'tegoed' aan de vennootschap en zij sluit met u een lijfrente af, dus zolang u leeft keert de vennootschap u een rente uit, deze wordt erg aantrekkelijk belast. U laat deze lijfrente bv. lopen tot uw 60, wat dan nog niet is uitgekeerd onder de vorm van een rente, wordt u onbelast uitgekeerd.

Maar wat als u ondertussen overlijdt, dan wordt de vennootschap belast. Immers ze heeft dan geen verdere verplichting om u terug te betalen. Om deze belasting te vermijden hebben we minimaal drie scenario's in petto.Op het ogenblik dat u zou overlijden, loopt de lijfrente verder op bv. uw partner (overdraagbare lijfrente). Of op dat ogenblik begint er een nieuwe rente te lopen op bv. uw zoon. Die lijfrente van uw zoon werd dan afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat u overlijdt. Ook kan een groepsverzekering die enkel wordt uitbetaald bij overlijden, soelaas brengen.

Genoeg oplossingen voor een zeer mooie constructie. Voor meer info over deze fiscale 'grand – cru – constructie' of andere creatieve leukerds, slechts één raad, mail naar info@dehoon.be. Samen sterk aan het fiscale front.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…