Uw echtgenote helpt u mee in de zaak, u zou haar hier voor willen belomen. Hoe pakt u dit best aan, fiscaal en sociaalrechtelijk bekeken.

Uw echtgenote als bediende.

Uw vrouw heeft een goede vriendin die staat ‘ingeschreven’ bij haar man. Zij krijgt een loon, een auto en heeft een creditcard op de zaak. Onlangs had ze zelfs betaald ouderschapsverlof. Uw vrouw vraagt zich af of dit voor haar ook geen goede optie is, ze helpt u toch tenslotte. U denkt er dan ook aan haar eventueel in te schrijven als bediende op uw patrimoniumvennootschap. Kan dit zomaar? Uw echtgenote inschrijven als bediende in uw eigen vennootschap wordt door de sociale inspectie met argusogen bekeken.

Als uw vrouw al mede-aandeelhouder is

, is het zonder meer uitgesloten. U kan niet bediende zijn in de vennootschap waar u zelf aandeelhouder van bent, tenzij het slechts om enkele aandelen gaat. Daarenboven kan er enkele sprake zijn van een bediendestatuut als men onderworpen is aan het gezag van de werkgever, zo wil het arbeidsrecht het. Bent u hoofdaandeelhouder dan kan u dus niet uw eigen echtgenote in dienst nemen. Er wordt immers van uitgegaan dat er geen gezagsverhouding is tussen echtgenoten. Zodra uw echtgenote die ingeschreven is als bediende beroep wilt doen op bv. een werkloosheidsuitkering gaan de poppen zeker aan het dansen. Dus uw vrouw ‘inschrijven’ als bediende is dus geen goed idee. Vergeet ook niet dat iemand als bediende inschrijven handenvol geld kost.

Uw vrouw als mede-zaakvoerder of bestuurder.

Wel is het best mogelijk dat uw echtgenote of partner mede-zaakvoerder of bestuurder wordt in uw patrimoniumvennootschap. Zij hoeft hiervoor geen aandeelhouder te zijn. We gaan er vanuit dat u zelfstandige in hoofdberoep bent en een volwaardig sociaal statuut als zelfstandige geniet. Moet u echtgenote dan ook sociale bijdragen betalen? Aangezien u zelfstandige in hoofdberoep bent, zal uw echtgenote zelfstandige kunnen worden in bijberoep als ze een beperkt loon ontvangt. Dit loon mag maar maximaal 9.664,59 EUR per jaar bedragen. Blijft ze onder deze grens dan is uw partner zelfstandige in bijberoep. Haar kwartaalbijdragen kunnen dan maximaal 491,39 EUR bedragen. Gaat ze meer verdienen dan dit bedrag dan wordt ze zelfstandige in hoofdberoep, en zullen de bijdragen stijgen naargelang het inkomen dat ze ontvangt. Hou er rekening mee dat bv. het privé mogen rijden met de auto van de firma als ‘voordeel alle aard’ wordt beschouwd en dus ook in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de sociale bijdragen.

Fiscaal, een goed idee?

Uw vrouw als zelfstandige zaakvoerder aanstellen, kan zeker een goed idee vormen. Waarom? De fiscus zal er niet veel moeite mee hebben dat uw vrouw als zaakvoerder van de patrimoniumvennootschap over een auto moet beschikken. Zij moet immers naar de bank, de boekhouder, naar de huurders, de advocaat als een huurder niet betaalt enz. Allerlei kosten zoals restaurantkosten en andere kleine uitgaven zullen tijdens een controle ook geen discussie vormen. Als uw vrouw echter niets met uw zaak te maken heeft en met een auto van de zaak rond rijdt of andere uitgaven op de vennootschap afschuift, zal er veel vlugger discussie ontstaan. Hoe ver dat u in de kosten kunt gaan, hangt wat af van uw eigen creativiteit maar ook van de omzet van de vennootschap. Draait uw patrimoniumvennootschap al jaren verlies, dan zal uw controleur niet zo happig zijn op het feit dat uw vrouw met een mooie cabrio rond rijdt. Gaan de zaken goed, is er voldoende omzet, worden er belastingen betaald dan is de fiscus ook meestal een stuk toegeeflijker.

Bijkomend voordeel.

Eigenlijk kan uw partner – als de financiële middelen er zijn tenminste – een veel beter sociaal statuut uitbouwen dan als bediende. Zo kan de vennootschap een groepsverzekering voor uw partner-zaakvoerder afsluiten. Zoals u weet bouwt de vennootschap dan voor uw partner en soort levensverzekering op, die op haar 60ste kan uitgekeerd worden. De premies zijn bovendien voor de vennootschap grotendeels fiscaal aftrekbaar. Ook kan de vennootschap bv. een gewaarborgd inkomen bij overlijden afsluiten. Als uw partner tijdelijk werkonbekwaam of invalide is, kan ze een mooie uitkering ontvangen. Er zijn hier heel wat mogelijkheden. Maar om bv. een betekenisvolle groepsverzekering op te bouwen, is de voorwaarde wel dat uw partner een flink loon krijgt, bv. toch zeker maandelijks 3 à 4.000 EUR bruto. Maar als dit geld nu nog niet voor handen is, zal dit misschien wel in de toekomst voorhanden zijn. Voor een gewaarborgd inkomen is het wel best zo snel mogelijk in het systeem te stappen, want deze premie stijgt naargelang men ouder wordt.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…