Het schenken of verkopen van aandelen waar enkel een onroerend goed als activum in aanwezig is, doet menig belastingplichtig twijfelen of dit zonder risico mogelijk is.  Het antwoord is niet alijd zo duidelijk.

Wanneer het van bij de aanvang de bedoeling was het onroerend goed te verkopen of weg te schenken en de acties van inbreng en verkoop of schenking volgen mekaar kort op, dan is  simulatie niet veraf meer.  

Het inbrengen van een onroerend goed in een vennootschap waarvan kort daarna de aandelen hetzij worden verkocht, hetzij geschonken zal ongetwijfeld de aandacht trekken van de fiscus. 

Het fiscaal voordeel kan immers aardig oplopen. De combinatie van het inbrengrecht van 25 euro (vanaf 1 januari 2006 indien een zuivere inbreng van een ‘niet-woning’) en het gunstige schenkingsrecht van 3% en 7% dat vandaag voor roerende goederen geldt, kan menig belastingplichtige tot creatieve ideeën brengen. 

De hoogste tarieven m.b.t. de schenkingsrechten van onroerend goed bedragen: 

– in de rechte lijn en tussen echtgenoten of samenwonenden (zowel feitelijke (na één jaar) als wettelijke) : 30 % (schijf vanaf 500 000 EUR)
– tussen broers en zussen : 65 % (schijf vanaf 175 000 EUR)
– tussen ooms/tantes en neven/nichten : 70 % (schijf vanaf 175 000 EUR)
– tussen alle andere personen : 80 % (schijf vanaf 175 000 EUR)

Als we deze tarieven vergelijken met de vlakke tarieven van 3% en in het bijzonder 7% wat de schenkingsrechten van roerende goederen  betreft dan is het verschil overduidelijk.

Kan dit ?
De rechtspraak stelt bij zulke discussies overwegend dat er van simulatie geen sprake is.  Het tijdsverloop tussen de inbreng en de schenking van het onroerend goed zal hier ook een belangrijke parameter.

Maar kan de toepasbaarheid van de anti-rechtsmisbruikbepaling van art 18 §2 W.Reg een probleem vormen ?  Ook hier zullen de feiten van belang zijn.  Ook beperkt de aanschrijving van de administratie inzake deze problematiek (Aanschrijving nr. 11 (E.E./E.L. 118 – E.E./Parl. 8) dd. 20.11.1996) het toepassingsgebied van art 18 §2 W.Reg :” De anti-rechtsmisbruikbepaling is slechts van toepassing op verrichtingen die tot de economische sfeer behoren. Handelingen die gesteld worden in het kader van het beheer van het privé-vermogen, vallen buiten het toepassingsgebied van deze bepaling.”

Om alle problemen te vermijden verdient het de voorkeur om toch wel de nodige tijd te laten tussen de inbreng van het onroerend goed in een vennootschap en de overdracht van de aandelen ervan.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…