Veel Belgen wensen nu of op termijn een appartement aan zee.

Vader heeft recent een uitbetaling van zijn groepsverzekering gekregen. 
In plaats van de gelden te beleggen bij de bank, wenst hij (en zijn echtgenote) een appartement aan te kopen.  Een wens van jaren die nu uitkomt.

Hoe kan dit fiscaal het best gepland worden wat de successierechten betreft?

De ouders kopen het vruchtgebruik van het appartement en de kinderen de blote eigendom.  Wanneer beide ouders overleden zijn dooft het vruchtgebruik uit en hoeven er geen successierechten betaald te worden.  Maar wel opletten met art 9 W.Succ (één van de zogenaamde fictieartikels).

Het is belangrijk dat de kinderen kunnen aantonen dat zij beschikten over de middelen om de blote eigendom aan te kopen..  M.a.w. als de kinderen kunnen aantonen dat zij de blote eigendom van het appartement met eigen middelen hehben betaald en de waardering van de bloten eigendom/vruchtgebruik is correct verlopen en dan kan art 9 in principe niet toegepast worden.

Maar is dit ook in orde wanneer zij de blote eigendom betaald hebben met gelden die afkomstig zijn van de ouders.  Of anders gezegd de ouders hebben eerst van de opbrengst van de groepsverzekering de kinderen een deel geschonken via handgift.  Is het dan ook nog  steeds in orde ? 

De administratie aanvaardt dit procédé.  Aanvankelijk stelde de Administratie dat de kinderen op het ogenblik van de verkrijging van de blote eigendom van het appartement reeds over de nodige financiële middelen moet beschikken.  M.a.w. voor het ondertekenen van de compromis moesten de kinderen reeds in het bezit zijn van de gelden dus de schenking moest aan het ondertekenen van de compromis vooraf gaan.  Ondertussen heeft de fiscus dit standpunt verlaten.  Het tekenen van de autenthieke acte mag afgewacht worden.

Let wel er zijn ook een aantal aandachtspunten.  Enerzijds kan deze techniek een nadeel vormen voor de kinderen wanneer zij een hypothecaire lening afsluiten voor de aankoop van hun gezinswoning.  Anderzijds zijn de kinderen deels eigenaar wat betekent dat wanneer het appartement verkocht wordt de kinderen een deel van de oprbrengst zullen ontvangen (blote eigendom).

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…