U heeft een belangrijke vordering op uw vennootschap, een zgn. R/C credit. U hoort van een collega dat het interessant is om u dit tegoed te laten uitbetalen door tussenkomst van de bank. Waarom zou u dit doen? Hoe werkt dit? Is dit echt wel voordelig?  Het komt vaak voor. U verkocht destijds bv. uw eenmanszaak aan uw vennootschap. De vennootschap had niet onmiddellijk het geld om u terug te betalen. Zo is er een tegoed op uw vennootschap ontstaan. Of u verkocht een onroerend goed aan uw vennootschap, dat  de vennootschap nog niet volledig terug betaalde. Of u leende uw vennootschap geld om bepaalde investeringen te doen op een ogenblik dat zij een tekort aan liquiditeiten had. Er kunnen dus diverse oorzaken zijn waarom u een vordering op uw vennootschap heeft. U kan hiervoor binnen bepaalde grenzen een rente krijgen van uw vennootschap (zie verder).

Maar er kan ook een ogenblik komen dat u dit geld toch liever privé heeft. U weet immers nooit wat er met uw vennootschap gebeurt maar er is nog een belangrijke andere reden. Is er wel geleend? Er is echter een bijkomend probleem ontstaan als u bv. uw eenmanszaak verkocht aan uw vennootschap en deze betaalt u gespreid terug naargelang er geld is. U krijgt op het openstaand saldo een rente waar u slechts 15% roerende voorheffing op betaalt. Wel mag de rente niet meer bedragen dan de marktrente en anderzijds mag de geldlening niet meer bedragen dan som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. Nu is de laatste jaren de vraag gesteld of een ondernemer die zijn éénmanszaak aan zijn vennootschap verkoopt wel een geldlening heeft toegestaan aan zijn vennootschap. M.a.w. heeft hij geld aan de vennootschap geleend? Er is hier discussie over en tegenstrijdige rechtspraak.  

Belangrijke gevolgen? Stel dat de wet aangepast wordt of de rechter toch van mening is dat er sprake is van een geldlening dan zijn de gevolgen verstrekkend. Wat kunnen zoal de gevolgen zijn? Een gedeelte van de intrest wordt geherkwalificeerd als dividend. Uw vennootschap mogelijk het verlaagd tarief vennootschapsbelasting verliezen. Gezien het verlies van het verlaagd tarief vennootschapsbelasting, heeft de vennootschap ook te weinig voorafbetaald met een penalisatie tot gevolg. Deze onzekerheid heeft als gevolg dat er toch heel wat belastingplichtigen de laatste tijd, besluiten hun R/C tegoed te laten uitbetalen. Als de vennootschap het geld niet heeft, wordt de bank ingeschakeld. Heeft de vennootschap wel het geld, dan kan het soms nog een goed idee zijn de bank in te schakelen.  U doet een beroep op de bank. De bank zal uw vennootschap lenen zodat zij u kan uitbetalen.

Voorwaarde is natuurlijk dat u een gezonde vennootschap heeft. De intrest die de vennootschap moet betalen aan de bank, is voor haar een aftrekbare kost. Reken op een rente tussen 5,20% en 5,50% (OLO + 0,80 à 1,10 %). Meestal worden dergelijke leningen op maximaal 10 jaar verstrekt. Als u dit geld privé goed kunt beleggen zal u meer opbrengsten hebben. Dus het is veelal een voordelige situatie. Er is meer opbrengst en u heeft het geld privé, een winwinverhaal. Soms kan er ook met de bank afgesproken worden dat de vennootschap alleen rente terug betaalt en geen kapitaal. Als u dan goed uw ontvangen tegoed belegt, kan u op het ogenblik dat de vennootschap de lening moet terug betalen, haar terug lenen zodat zij het kapitaal weer kan aflossen. De meeropbrengst van uw belegging houdt u dan privé. Op dat ogenblik kan het verhaal opnieuw worden uitgevoerd. Zoals u ziet zijn er heel wat mogelijkheden.  Het moet eigenlijk best case per case worden bekeken en u zal moeten cijferen.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…