Het is weer zover … de aangifte personenbelasting. Vaak stelt men zich de vraag hoe een onroerend goed dient te worden aangegeven bij gehuwden.

De aangifte gebeurt volgens de verhouding van ieders eigendomsaandeel. Hetzelfde gebeurt bij gehuwden die gehuwd zijn volgens het regime scheiding van goederen.
Gehuwden volgens het wettelijk stelsel (gemeenschapsstelsel) of diegene die gehuwd zijn met een algehele gemeenschap (wat in de praktijk niet zo vaak voorkomt) zullen de aangifte doen door beide de helft van het kadastraal inkomen of huurinkomen aan te geven.

Samengevat :

We onderscheiden drie huwelijksstelsels :

– het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten.
– het stelsel van scheiding van goederen.
– het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.

Het eerste stelsel wordt ook het wettelijk stelsel genoemd.

1. Stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (wettelijk stelsel)

Dit stelsel kent drie vermogens

– het eigen vermogen van de man
– het eigen vermogen van de vrouw
– het gemeenschappelijk vermogen.

Wat behoort o.a. tot het eigen vermogen van de huwelijkspartners ?

– die goederen die men reeds bezat van vóór het huwelijk,
– die goederen die men geërfd of geschonken heeft gekregen tijdens het huwelijk
– alle wederbeleggingen van eigen vermogen
– eigen schulden zijn o.a. de schulden die dateren van voor het overlijden, de schulden aangegaan in het uitsluitend belang van het eigen vermogen, …

Wat behoort zoal tot het gemeenschappelijk vermogen van de huwelijkspartners ?

– beroepsinkomsten
– alle inkomsten uit eigen vermogen
– die goederen waarvan niet kan bewezen worden dat ze eigen vermogen zijn
– alle wederbeleggingen van gemeenschappelijk vermogen
– de niet eigen schulden zijn gemeenschappelijk schulden.

2. Scheiding van goederen

Hier bestaat  (in principe) geen gemeenschappelijk vermogen enkel de twee eigen vermogens :

– het (eigen) vermogen van de man
– het (eigen) vermogen van de vrouw

3. Stelsel van de algehele gemeenschap van goederen

In tegenstelling tot het stelsel scheiding van goederen bestaat er hier enkel een gemeenschappelijk vermogen en geen eigen vermogen(s).

Voorbeeld 1

Luc en Sonja zijn eigenaar van een woning met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1.000 euro.  Zij hebben hiervoor in 2003 een hypothecaire lening afgesloten waarvan zij de intresten in aftrek nemen.

Luk heeft 60% van de woning gekocht en Sonja 40%.

Hoe dient de aangifte te gebeuren wanneer :

zij feitelijk samenwonen

Luc : code 1100 : 60% x 1.000 = 600
Sonja  : code 1100  : 40% x 1.000 = 400

zij wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonenden dienen zoals gehuwden één aangifte in te dienen (uitgezonderd jaar van wettelijk samenwonen)

Luc : code 1100 : 60% x 1.000 = 600
Sonja  : code 2100  : 40% x 1.000 = 400

zij gehuwd zijn met scheiding van goederen

Luc : code 1100 : 60% x 1.000 = 600
Sonja  : code 1100  : 40% x 1.000 = 400

zij gehuwd zijn volgens wettelijk stelsel

Luc : code 1100 : 50% x 1.000 = 500
Sonja  : code 1100  : 50% x 1.000 = 500

Voorbeeld 2

Bart en Karine zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel.
Bart heeft een appartement geërfd.
Dit appartement heeft een kadastraal inkomen van 1.200 euro.

Niettegenstaande het appartement deel uitmaakt van het eigen vermogen van Bart zal het kadastraal inkomen toch voor de helft dienen te worden aangegeven door beide.  De reden is dat de opbrengst van het ‘eigen vermogen’  deel uitmaakt van het ‘gemeenschappelijk vermogen’.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…