De terugbetaling dient te gebeuren met gelden die in de exploitatievennootschap verdiend worden.  De geldstroom naar de holding , waar het krediet zich bevindt, dient op een correcte manier te verlopen. 

Dit kan op verschillende manieren:
 – via dividenden;
 – via tantièmes;
 – via management fees;
 – via een bestuurdersbezoldiging.

Het fiscale luik is hier echter wel telkens verschillend

Dividend

Een dividend betekent de uitkering van een belastbare materie bij de uitkerende vennootschap.  De ontvangende vennootschap zal echter kunnen genieten van het systeem DBI-aftrek.(defnitief belast inkomen)   D.w.z. dat onder bepaalde voorwaarden (geboekt financieel vast actief, 10% in volle eigendom, …) de ontvangen dividenden enkel ten belope van 5% als belastbare winst zal aanzien worden. In de regel zal dit worden herleid tot 0 vermits er aftrekbare intresten tegenover worden afgezet.

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de intrestaftrek kan benut worden.  M.a.w. er dient voldoende belastbare materie van de exploitatievennootschap naar de holding te gaan.  De uitkering in de exploitatievennootschap is aftrekbaar.  In de holding kan de intrest deze winst neutraliseren.  Belangrijk te vermelden is dat verliezen wel overdraagbaar zijn.

Management fee

Hier moeten we opletten dat de vergoeding correct en reëel verantwoord is en dus zeker niet overdreven.    Ook dient op een managementvergoeding BTW te worden betaald.  De management fee is in principe een kost voor de uitkerende vennootschap en een belastbare materie voor de ontvangende vennootschap. 
In de regel zal dit ook hier deels worden verminderd vermits er aftrekbare intresten tegenover worden afgezet. 
Tantième

Een tantième betekent een veranderlijke kost t.g.v. de bestuurder of zaakvoerder die zal worden toegekend op de algemene vergadering, dus na het verstrijken van het boekjaar.  Dit is een kost voor de uitkerende vennootschap en een belastbare materie voor de ontvangende vennootschap.  Ook opletten met overdreven tantièmes (fiscaal en vennootschapswetgeving).

Bestuurdersbezoldiging

Hier zal de zaakvoerder van de BVBA niet langer een natuurlijk persoon maar wel de holding.  Deze bezoldiging is zoals een tantième niet sowieso aftrekbaar.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…