Op 1 februari 2007 is een nieuwe federale regeling in werking getreden op initiatief van de staatssecrecretaris voor administratieve vereenvoudiging, waardoor de erfgenamen bankrekeningen (die ingevolge het overlijden verplicht worden geblokkeerd door de bank) kosteloos kunnen laten deblokkeren via een erfrechtverklaring opgesteld door het registratiekantoor. Voor de deblokkering van banktegoeden van minder dan 750 EUR kan men ook op het gemeentehuis terecht.
Opgelet, want deze regeling heeft slechts een beperkt toepassingsgebied : er mag geen testament en geen huwelijkscontract zijn, zoniet kan men dus niet terecht bij het registratiekantoor of op het gemeentehuis voor kosteloze debokkering en moet men een akte van bekendheid laten opstellen.
De akte van bekendheid is een authentieke akte, opgesteld door de vrederechter of de notaris, waarbij aan de hand van twee getuigen wordt bevestigd dat een aantal feiten van algemene bekendheid zijn, met name wie is overleden en wie de erfgenamen zijn.
Aangezien de vrederechters voor het opstellen van akten van bekendheid geen opzoeking doen bij het CRT (centraal testamentenregister) loopt dit systeem mank, en is de enige veilige oplossing de notariële akte van bekendheid.
In de praktijk wordt de aanwezigheid van getuigen in notariële akten van bekendheid vervangen door de verklaring van de notaris dat hij, op basis van de hem meegedeelde stukken en door hem ingewonnen inlichtingen (onder meer via een opzoeking bij het CRT), bevestigt wie de erfgenamen zijn.
De notaris kan tevens banktegoeden opvragen en op zijn rekening laten storten om te worden verdeeld tussen de erfgenamen. In samenspraak met de banken is  bepaald dat dit mogelijk is op schriftelijke verklaring van de notaris die bevestigt dat hij met de vereffening van de nalatenschap is gelast en waarbij de bank wordt ontslagen van iedere verantwoordelijkheid (die verantwoordelijkheid komt derhalve bij de notaris te liggen). Enige uitzondering betreft bedragen boven de 50.000 EUR, waar de notaris een schriftelijke volmacht van de erfgenamen moet overmaken aan de bank teneinde de tegoeden te ontvangen.
Een notariële akte van bekendheid kan ook onderhands, en wordt dan ook erfrechtverklaring genoemd (zoals de verklaring van het registratiekantoor of de gemeente).
De meeste notarissen, waaronder ons kantoor, rekenen geen kosten aan voor dergelijke erfrechtverklaring als zij met de aangifte van nalatenschap gelast zijn.
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…