1.Wanneer betaal ik slechts 1 % registratierechten ?

Zit een pand in de vennootschap dan kunt u het er soms uithalen tegen de betaling van 1 % registratierecht.

De vennootschap zal dan ontbonden en vereffend moeten worden. Er zijn wel een aantal voorwaarden te vervullen :

a) het moet gaan om een BVBA, een Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV) of een Vennootschap onder Firma (VOF);

b) het onroerend goed wordt verkregen door een aandeelhouder die ofwel destijds de villa inbracht in de vennootschap, ofwel al vennoot was op het ogenblik dat de vennootschap de villa verkreeg met 10 % (12,5 %) registratierechten.

2. Wanneer betaal ik slechts € 25 algemeen vast recht ?

Ook nu moeten hoger gestelde voorwaarden voldaan zijn maar er mag geen onverdeeldheid zijn. Zo mag er bv. bij de ontbinding van de vennootschap niet één vennoot zijn die als enige vennoot de villa toebedeeld krijgt.

Of het moet gaan om de toebedeling van een onroerend goed dat niets wijzigt aan de onverdeeldheid. Zo bv. als de twee enige vennoten samen onverdeelde eigenaars waren van de vennootschap en nu van de villa.

3. Kan ik van deze voordelige regeling genieten als ik een NV heb ?

Neen, zoals hoger gesteld geldt deze regeling niet voor NV’s. U kunt echter steeds uw NV omvormen naar bv. een BVBA. Als u dan na enkele jaren uw BVBA ontbindt dan kunt u terug genieten van bovenstaande regeling.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…