1.Bestaat er nu nog maar één tarief in het Vlaams Gewest ?

 Sinds 1 januari 2002 is het normale tarief bij de aankoop van een onroerend goed in het Vlaams Gewest inderdaad 10 % waar dit vroeger 12,5 % was. Dit neemt niet weg dat hiernaast nog een aantal andere tarieven blijven bestaan, zoals in het kader van de sociale woningbouw en het zgn. verlaagd tarief voor bescheiden woningen (zie verder).                               

2. Betaal ik alleen 10 % op een aankoop in volle eigendom ?

 Neen, dit tarief van 10 % slaat zowel op een aankoop in volle eigendom als op een aankoop van het vruchtgebruik alleen of de blote eigendom. Het maakt tevens niet uit of het een verkoop uit de hand is of een openbare verkoop. 

3. Heeft het belang of ik het pand beroepsmatig gebruik ?

 Het maakt geen verschil voor wat u het pand gebruikt. U betaalt het tarief van 10 % of u nu gewoon in het pand woont, het beroepsmatig gebruikt of het verhuurt. Dit doet er helemaal niet toe. 

4. Geldt dit tarief ook voor de aankoop door rechtspersonen ?

 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zoals een vennootschap of een VZW, betalen 10 % registratierechten als gewoon tarief. Ook buitenlandse vennootschappen. 

5. Speelt de nationaliteit een rol ?

 Het enige criterium dat van belang is, is dat het onroerend goed gelegen is in het Vlaams Gewest. De nationaliteit van de koper of verkoper is van geen tel. 

6. Geldt de 10 % alleen bij de aankoop van een woning of een grond ? 

Neen het tarief van 10 % betaalt u ook nog in een heleboel andere gevallen : ° bij de vestiging van een erfdienstbaarheid zoals bv. een recht van uitweg; ° bij een ruiling; ° bij de inbreng in een vennootschap door een natuurlijk persoon van een geheel of gedeeltelijk voor bewoning aangewend of bestemd onroerend goed, dit zowel bij de oprichting als bij kapitaalverhoging; ° bij de verkrijging van een onroerend goed door een vennoot  naar aanleiding van de vereffening van een vennootschap. ° bij de verwerving van een onverdeeld deel, door een derde verkrijger bij overeenkomst. 

7. Welke tarieven werden niet gewijzigd ?

 Een aantal tarieven bleven ongewijzigd. Een overzicht. 

7.1. Het tarief van 0,5 % Zo betaalt u nog steeds 0,5 % op de inbreng van een onroerend goed in een Belgische vennootschap voor zover dit onroerend goed niet geheel of gedeeltelijk voor bewoning aangewend wordt of bestemd is. Dit geldt zowel bij de oprichting als bij de kapitaalverhoging door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon. 

7.2. Het tarief van 1 % Het tarief bij verdeling is nog steeds 1%. Zo bijvoorbeeld een pand dat eigendom is van twee personen (in onverdeeldheid). Verkoopt een van beide mede-eigenaars zijn deel aan de andere, dan betaalt die nog steeds 1 % en geen 10 %. 

7.3. Het tarief van 5 % Het tarief voor aankopen door zgn. beroepsverkopers is ongewijzigd gebleven op 5 %. 

7.4. Tarieven van sociale woningbouw Ook de tarieven van sociale woningbouw zijn onveranderd gebleven : ° het tarief van 6 % op een zgn. aankoop door bouwmaatschappijen “tot nut van het algemeen”; ° het tarief van 1,5 % op een aankoop door een koper die begunstigd werd met een regeringspremie.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…