Erfrecht: wie erft wat? – Editie 2017

Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd in dit boek van 71 pagina’s.

Lees nu dit boek voor het te laat is!

Het Belgisch erfrecht is een kluwen. Wie erft wat? Een simpele vraag maar een zeer complex antwoord.

Zeker als we rekening houden met alle mogelijke nieuwe vormen van samenleven en nieuw samengestelde gezinnen. Het gaat om spelregels die los staan en moeten bekeken worden van de fiscale spelregels.

Het ene heeft niet altijd iets te maken met het andere of omgekeerd. Vaak bestaan er hier misverstanden rond.

Ook heeft men vaak een verkeerd gevoel van veiligheid. In het bijzonder de samenwonenden. Gehuwden moeten dan weer eerst onderzoeken onder welke vorm zij gehuwd zijn.

Want weet dat het huwelijksvermogensrecht primeert op het erfrecht. Vooral oudere huwelijkscontracten verdienen hierbij de nodige aandacht.

In dit e-boek trachten we op een toegankelijke manier u het complexe erfrecht aan de hand van een klare taal en voorbeelden uit te leggen.

U zou toch ook graag weten wie wat erft…

De fiscaliteit mag hierbij ook niet vergeten worden. Waar dit van belang is, gaan we daar dan ook graag even dieper op in.

Iven De Hoon
Mei 2017

Editie 2017 – Volledig Herzien

Bestel nu voor slechts €17

Erfrecht: wie erft wat?

Editie 2017 – Volledig Herzien

Deel 1: Het Huwelijksvermogensrecht

 • Alles over huwelijksstelsels
 • Schenking tussen echtgenoten – Wat is het en hoe pak ik het aan?
 • Buitenlandse bezittingen – Wat als ik sterf…?
 • Verblijvingsbeding – Wat zijn de alternatieven?

Deel 2: De samenwonenden

 • Samenwonen en kinderen – Wat als één van ons sterft?
 • Gezinswoning kopen – Waar moeten we rekening mee houden?
 • Wettelijk samenwonend – Moeten we nog iets regelen?

Deel 3: Het erfrecht

 • De wettelijke erfopvolging – Wie erft wat en wanneer?
 • Nalatenschap – kan het verwerpen vanuit fiscale motieven interessant zijn?
 • Vruchtgebruik – Hoeveel is het vruchtgebruik waard?
 • Schenkingen – Zijn er verschillende soorten schenkingen?
Bestel nu voor slechts €17
lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…