U heeft een normale werkvennootschap en de zaken gaan meer dan behoorlijk. Na een aantal jaren wenst u wat vastgoed te kopen, bv. een villa waar u ook een kantoorruimte in voorziet. Uw boekhouder stelt voor om hier een aparte vennootschap voor op te richten. De bedoeling is dat uw pand in een aparte vennootschap zit en dus niet is onderworpen aan het ondernemersrisico van uw normale werkvennootschap. Om geld te krijgen in deze tweede – noem het maar patrimoniumvennootschap – zal deze vennootschap factureren aan uw werkvennootschap. Zij factureert bv. voor uitgevoerde consultingactiviteiten of voor het voeren van de administratie of het bestuur van de werkvennootschap. Hierdoor is deze patrimoniumvennootschap ook BTW-plichtig en op deze manier kan er ook BTW worden gerecupereerd in hoofde van de deze patrimoniumvennootschap. Bouwt de patrimoniumvennootschap een villa met kantoor, dan krijgt ze de BTW op het kantoorgedeelte terug betaald en de BTW die slaat op het woongedeelte mag de vennootschap aftrekken als beroepskost. 

De jaren passeren… In de aanvangsfase stuurt uw patrimoniumvennootschap vrij forse facturen naar de werkvennootschap. Er is dan immers veel geld nodig voor de nieuwbouw en de afwerking van de villa. Er wordt op dat ogenblik ook een auto gekocht voor mevrouw die tevens zaakvoerder is van deze vennootschap. Daarna wordt er minder gefactureerd… Deze facturatiestroom – en dit gebeurt dikwijls – wordt een beetje uit het oog verloren en wordt minimaal of valt soms zelfs helemaal droog. Het laatste jaar krijgt u zelf van uw boekhouder een seintje dat uw patrimoniumvennootschap toch wel eens een factuurtje moet sturen naar de werkvennootschap, al is het maar om de boekhouder zijn rekening te betalen… 

Verbouwingsplannen. Nu heeft u echter weer verbouwingsplannen met de kantoorruimte van de villa. U stopt zelfs wat eigen geld in de patrimoniumvennootschap. Uiteindelijk lopen de kosten vrij hoog op. Gelukkig zal de vennootschap de BTW op het verbouwde kantoorgedeelte terug krijgen. Dat dacht u tenminste … maar dan krijgt u een controle van de BTW. Volgens de BTW-controleur is er eigenlijk geen sprake meer van enige BTW-activiteit in uw vennootschap. Het voorbije jaar is er op één ‘prutsfactuurtje’ na niets gefactureerd. Volgens de BTW-controleur heeft uw vennootschap geen recht op de BTW-recuperatie omdat er geen sprake is van een ‘normale BTW-activiteit’. 

Hoe kan u zich verweren? In de BTW-commentaar (zowat de interne ‘bijbel’ van de BTW-ambtenaar) staat duidelijk dat de BTW-plicht (en dus ook de BTW-aftrek) énkel verdwijnt bij een ‘definitieve stopzetting’ van de activiteiten. De ‘intentie’ die de vennootschap heeft om in de toekomst (meer) omzet te realiseren is eigenlijk al voldoende om uw recht op BTW – recuperatie te houden. Zeg inderdaad aan de BTW-controleur dat het wat ‘mindere jaren’ waren maar dat binnen afzienbare tijd er terug de nodige omzet zal zijn. Dit hoort de controleur graag, mogelijk is uw probleem hier al mee opgelost. Maar vanaf nu vermijdt u beter dergelijke vervelende discussies. Hoe ? 

Vermijdt discussie over de BTW-aftrek. Zorg toch voor wat omzet in uw (patrimonium)vennootschap, zeker als u van plan bent bv. een pand te bouwen of te verbouwen of om een nieuwe auto te kopen. Dus allemaal uitgaven waarbij u in principe BTW gaat terug krijgen. De overheid betaalt niet graag BTW terug. Op dat ogenblik is een controle dan ook meestal een feit en krijgt u vervelende vragen over wat die (patrimonium)vennootschap eigenlijk juist uitspookt. Wat zijn dan onze goede raadgevingen? Zorg toch voor ‘wat omzet’, val niet stil … af en toe wat factureren is een noodzaak. Probeer toch van deze vennootschap een zo normaal mogelijke vennootschap te maken. Ideaal zou zijn als er ook eens een factuur van een andere klant in de boekhouding stak. Misschien kan u wel wat consulting- of marketingactiviteiten factureren aan een andere vennootschap. Het maakt niet uit of het de vennootschap is van uw schoonbroer of een vriend. Het belangrijkste is dat er wat omzet in de vennootschap te zien is en wat beweging. Als u inderdaad met de vennootschap helemaal niets meer doet en u ziet geen mogelijkheid om er omzet mee te realiseren, moet u misschien met uw boekhouder eens nadenken over de structuur van uw bedrijf en de toekomst van deze vennootschap.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…