Een nieuwe regeling voert een verlaagd BTW-tarief in van 6 % voor werken uitgevoerd aan woningen ouder dan 5 jaar. Het is van geen belang eigenaar of huurder te zijn om van dit voordeel te kunnen genieten. De regeling treedt in voege op 1 januari 2000 en zal van toepassing zijn tot 31 december 2002. De maatregel is verlengd tot 31 december 2005. Vanaf 2006 is de maatregel definitief van toepassing.

Materialen Op enkele uitzonderingen na, zullen ook de materialen die door de aannemer geleverd én geplaatst worden aan dit verlaagd tarief kunnen onderworpen worden.

Woningen die 5 jaar oud zijn De bedoelde werken moeten uitgevoerd worden aan gebouwen die na uitvoering van de werken hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woningen worden gebruikt. De ouderdom van de woning moet door middel van een attest door de klant worden bewezen. De meeste aannemers bezitten zulke attesten, die u enkel hoeft te ondertekenen. In bepaalde gevallen mag het verlaagd tarief ook toegepast worden indien de bedoelde werken uitgevoerd worden aan bejaardentehuizen, internaten van scholen en universiteiten, bepaalde jeugdtehuizen en opvangtehuizen voor thuislozen en personen in moeilijkheden.

Geregistreerd aannemer Om als klanten te kunnen genieten van dit voordelig tarief is het wel noodzakelijk dat u beroep doet op een geregistreerd aannemer.

Aard van de werken Een belangrijk element om slechts 6 % BTW te hoeven betalen is het soort werk dat men laat uitvoeren aan zijn woning. In onderstaande tekst kan u een summiere opsomming terugvinden.

Omvorming, rehabilitatie en renovatie
Onder omvorming wordt verstaan de verbouwing zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw. Ook de vergroting door toevoeging van nieuwe vertrekken of uitbreiding van bestaande vertrekken wordt hiermee bedoeld. Zolang de oppervlakte van het oude gedeelte groter blijft dan de helft van de totale oppervlakte van de woning mag 6 % BTW toegepast worden (Opmerking: voorwaarde van afhankelijkheid!).
Het herbouwen en de afbraak zijn in het algemeen onderworpen worden aan 21 % (hierop bestaan echter enkele uitzonderingen).

Verbeteringen, herstellingen en onderhoud
Deze werken hebben vooral tot doel de woningen in een goede staat te houden of te brengen. Deze werken gaan verder dan de gewone reinigingswerken die trouwens expliciet uitgesloten zijn (zie infra). Voorbeelden hiervan zijn schilder- en behangwerken, afkrabben of vernissen van parketvloeren, onderhoudswerken aan liften en centrale verwarming, het vegen van schoorstenen, het verwijderen van aanslag op gevels door onder andere zandstralen en dergelijke.

 Uitsluiting van de reinigingswerken
Hieronder moet men verstaan het gebruikelijk huishoudelijk onderhoud dat de netheid van de woningen tot doel hebben (vb. schoonmaak, stofzuigen, boenen, wassen van ruiten,…). Daarentegen worden reinigingswerken die onderhoudswerken voorafgaan (vb. reiniging van te verven oppervlakten) niet uitgesloten en kunnen dus wel genieten van het verlaagd tarief. 

6% bij leveren en plaatsen

Onderstaande materialen zullen slechts aan 6 % gefactureerd worden, indien zij zowel de geleverd als de aangehecht (geplaatst) worden door dezelfde aannemer:

installatie voor centrale verwarming of airconditioning (ook: de branders, de reservoirs en de regel- en controletoestellen verbonden aan de ketel of aan de radiatoren) 
sanitaire installatie van een gebouw (vb. de vaste toestellen voor sanitair of hygiënisch gebruik aangesloten op een waterleiding of een riool); 
een elektrische installatie van een gebouw (uitzondering: toestellen voor de verlichting en van lampen); 
elektrische belinstallatie (vb. brandalarmtoestellen, alarmtoestellen tegen diefstal); 
opbergkasten, gootstenen, gootsteenkasten en meubels met ingebouwde gootsteen, wastafels en meubels met ingebouwde wasbak, zuigkappen, ventilators en luchtverversers waarmee een keuken of een badkamer is uitgerust; 
luiken, rolluiken en rolgordijnen die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst; 
wandbekleding of vloerbekleding of -bedekking als de plaatsing ervan in een gebouw ongeacht of die bekleding of bedekking aan het gebouw wordt vastgehecht of eenvoudig ter plaatse op maat gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte. 
 
Niet aan 6 % maar aan 21 % We hebben het reeds gehad over de uitsluiting van de reinigingswerken, maar er zijn nog andere werken en materialen die niet kunnen genieten van het verlaagd tarief. De werken en leveringen die nog steeds aan 21 % gefactureerd moeten worden, zijn:

werken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning (vb. bebouwingswerken, tuinaanleg, plaatsen van afsluiting) 
werken met betrekking tot zwembaden, sauna's, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke  

Verwarmingsketels en liften

De leveringen van verwarmingsketels in appartementsgebouwen en de leveringen van bestanddelen of een gedeelte van bestanddelen van liftinstallaties zullen aan 21 % onderworpen blijven. U leest hier wel goed enkel de levering. De arbeidsuren om deze installaties te plaatsen worden daarentegen wel belast aan slechts 6 %.Kachels, radiators, e.a.

De levering met plaatsing van kachels, radiators of individuele convectors op kolen, hout, olie, gas of electriciteit door een geregistreerd aannemer is onderworpen aan de tarief van 6% voor zover die apparaten door een vast verbindingsstuk verbonden zijn met de schoorsteenpijp of een andere afvoer voor gassen of rook naar buiten en/of aangesloten is op leidingen nodig voor de aanvoer van de energie.  Electrische convectors die enkel op een stopcontact aangesloten zijn komen niet in aanmerking voor de toepassing van het tarief van 6% in tegenstelling tot convectoren die duurzaam en blijvend op de electrische installatie van het gebouw aangesloten zijn.
Wanneer die kachels, radiators of individuele convectors enkel geleverd worden, blijft uiteraard het tarief van 21% van toepassing.

Reeds gefactureerd aan 21 %

Aangezien de regel dus met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2000) in voege is getreden, is de kans reëel dat u reeds in 2000 voor bovenvermelde werken facturen hebt ontvangen met 21 % BTW. Om toch nog te kunnen genieten van dit verlaagd tarief, hoeft u enkel een creditnota te vragen aan de aannemer die de werken heeft uitgevoerd en hem een attest voor te leggen waarin u bepaalt dat uw woning ouder is dan 5 jaar, onder voorbehoud dat aan alle andere voorwaarden voldaan is.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…