Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 134 haalbare en praktische fiscale tips.

In deze best-seller gaan we dieper in op 134 vragen die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • Twintig tips voor elke Belg, ook de werknemer of gepensioneerde
  • Twintig tips voor elke zelfstandige of vrije beroeper
  • Twintig tips voor wie een vennootschap heeft
  • Tien tips voor wie vastgoed koopt met een vennootschap
  • Twaalf tips om slim geld uit uw vennootschap te halen
  • Negen tips om slim uw vermogen weg te schenken
  • Tien tips om minder erfbelasting te betalen

Wat krijgt u!?

134 tips om creatief maar volledig legaal belastingen te besparen.
Bijzonder volledig boek, 369p! (Of 0,075 cent per tip – Of 0,027 cent per pagina)

Doen!

Inhoudsopgave

DEEL 1

Twintig tips voor elke Belg, ook de werknemer of gepensioneerde…

1. Pensioensparen
2. De levensverzekering
3. Lenen voor vastgoed
4. De vermindering van de onroerende voorheffing in Vlaanderen
5. De woonbonus
6. De Vlaamse Winwinlening (vriendenlening)
7. Starters krijgen niet één maar drie duwtjes in de rug
8. Een vennootschap voor een gepensioneerde of voor wie een zelfstandig bijberoep heeft
9. Roerende inkomsten aangeven ?
10. Voorafbetalen
11. Met de moto naar het werk
12. De regularisatie van niet aangegeven inkomsten
13. Giften
14. Opvangkosten voor kinderen
15. De poetsvrouw
16. De meerwaarde op een woning
17. Samenwonen of huwen
18. De onderhoudsuitkeringen tijdens het jaar van de feitelijke scheiding
19. Bezit u een buitenverblijf in het buitenland ?
20. Mijn woning is afbetaald en ik wil iets in het buitenland kopen. Hoe doe ik dat het best? Kan ik in België hier fiscaal nog enig voordeel van genieten?
21. Premie voor nieuwe elektrische wagen of wagen op waterstof
22. Het herfinancieren van een hypothecair krediet …
23. Telewerk
24. Winst op cryptomunten
25. Onbelast bijverdienen (en wat met AirBnB ?)
26. Frans dividend … einde van de dubbele belasting ?
27. Is mijn kind nog ten laste wanneer het een vakantiejob uitoefent ?
28. Ik verhuur mijn appartement aan zee voor een korte periode, wat zijn de fiscale gevolgen ?
29. Ik verhuur een woning aan een particulier, betaal ik belasting op de huur ?
30. Ik verhuur een woning aan een particulier, maar hij gebruikt de woning beroepsmatig. Betaal ik belasting op de huur ?
31. Ik verhuur een woning die gemengd gebruikt wordt , wat zijn de fiscale gevolgen ?
32. Het onroerend goed wordt beroepsmatig gebruikt. Hoe aan te geven ?
33. Hoe dient de aangifte te gebeuren van een onroerend goed dat werd verkocht/aangekocht ?
34. Hoe gebeurt de aangifte bij gehuwden en samenwonenden ?
35. Groeibedrijven …

DEEL 2

Twintig tips voor elke zelfstandige of vrije beroeper…

1. Wat betekent aftrekbaar voor de belastingen?
2. Huren van een pand van … de echtgenote
3. Kosten thuis aftrekken van het bureau, de telefoon enz …
4. Bespaar een pak registratiebelasting bij een hernieuwing van de
1. handelshuur
5. Voorkomende problemen wat de restaurantkosten betreft
6. Is een communie- of huwelijksfeest aftrekbaar ?
7. U houdt een opendeurdag. Wat met de gemaakte kosten ?
8. Wat met u weten over de fiscaliteit en de autokosten ?
9. Zijn alle autokosten aftrekbaar ? Ook van zeer exclusieve wagens ?
10. Wat met forfaitaire dagvergoedingen
11. U wenst uw personeel te belonen met een geschenk
12. Medehelpende echtgenote (lees partner)
13. De zelfstandig(e) help(st)er
14. Afschrijven of onmiddellijk in kosten steken?
15. Wanneer degressief afschrijven?
16. Het belastingkrediet in de personenbelasting
17. Het Vrij Aanvullend Pensioen voor de zelfstandige (VAPZ)
18. Het vooruitbetalen van de beroepskosten
19. Voorafbetaling belastingen
20. Bijscholing
21. De POZ (= de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen)
22. Verhuur van garages
23. Gaan eten in een sterrenrestaurant
24. De nieuwe gedragscode voor banken bij kredietverlening aan de KMO’s

DEEL 3

Twintig tips voor wie een vennootschap heeft

1. Kosten eigen aan de vennootschap
2. Het (verlaagd)KMO-tarief
3. Kunstwerken
4. De vennootschap koopt een zeiljacht (vliegtuig, …).
5. Voordeel van een tweede vennootschap
6. Welke vennootschapsvorm kiezen ?
7. Pensioenopbouw via de vennootschap
8. Het verhuren van een gebouw aan de vennootschap
9. Uw vennootschap verkoopt een gebouw en realiseert een meerwaarde
10. Is goodwill interessant ?
11. Hoe de overdracht van een éénmanszaak door een vennootschap financieren
12. De aandelen verkopen aan een nieuwe vennootschap (holding) ?
13. Het verhuren van één privégoed aan de vennootschap
14. De auto in de vennootschap
15. Uw partner mee als zaakvoerder benoemen ?
16. Rekening courant
17. De notionele intrestaftrek
18. Vruchtgebruik en afschrijvingen
19. De waarde van het vruchtgebruik
20. Mag de vennootschap privé kosten betalen
21. De indiviudele pensioentoezegging (IPT) nog verhogen op het einde van uw carrière ?
22. De bezoldiging na het zomerakkoord
23. Voorafbetalen
24. De wagen verhuren aan de vennootschap ?
25. De PC en Gsm van de vennootschap.

DEEL 4

Tien tips voor wie vastgoed koopt met een vennootschap

1. Voor- en nadelen van een onroerend goed in een vennootschap
2. 6% BTW en vennootschap
3. Het voordeel van een BTW-eenheid
4. Het recht van opstal
5. Het vruchtgebruik
6. Welke vennootschapsvorm te kiezen voor een patrimoniumvennootschap
7. Het voordeel van alle aard
8. Onroerende leasing
9. De onbeslagbaarheid van de gezinswoning
10. Aandelen verkopen van een patrimoniumvennootschap is niet onderhevig aan de registratiebelasting.
11. De 7% registratiebelasting
12. Het verhuren van een onroerend goed met … BTW

DEEL 5

Twaalf tips om slim geld uit uw vennootschap te halen

1. Individuele pensioentoezegging en bezoldiging
2. Dividenduitkering
3. Een nieuwe vennootschap oprichten
4. Een inkoop eigen aandelen
5. Een tantième
6. Een kapitaalvermindering
7. Maaltijdcheques
8. Leasing wagen
9. Aandelenopties
10. De loonbonus
11. De bedrijfsfiets
12. De rekening courant (actief)

DEEL 6

Negen tips om slim uw vermogen weg te schenken

1. Waarom schenken ?
2. Schenken en toch controle houden
3. Toch beter roerende goederen schenken via notaris ?
4. Schenken van onroerende goederen
5. Schenken van de BVBA
6. Onroerend maken we roerend
7. Schenken is nog te vroeg
8. De burgerlijke maatschap
9. Het UBO-register
10. Sterven in Spanje
11. De wettelijk terugkeer of anomale nalatenschap
12. De modernisering van ons erfrecht
13. Ik heb al jaren geen contact meer met mijn kinderen. Kan ik mijn nieuwe partner alles nalaten ?
14. Ik ben pluspapa kan ik mijn pluskind ook iets laten erven?
15. Ik ben pluspapa kan ik mijn pluskind ook iets schenken?
16. Ik wil graag aan mijn kind geld schenken voor de aankoop van een woning maar wat als hij ooit scheidt?
17. De hervorming van het huwelijksvermogensrecht

DEEL 7

Tien tips om minder erfbelasting te betalen

1. Hoe zit de Vlaamse erfbelasting in mekaar?
2. Het huwelijkscontract aanpassen
3. Het restlegaat (fideï commis de residuo)
4. Samen met de kinderen een appartement aan zee kopen
5. De restschenking
6. Het duolegaat
7. De keuze van de gezinswoning
8. De waardering van openbare effecten
9. Het spanningsveld tussen erfrecht en erfbelasting voor samenwonenden

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…