Bij de inlichtingen over de personalia die u moet invullen in kader I van uw aangifte is er één die de vermelding van uw bankrekeningnummer betreft.

Die vermelding is echter niet ongevaarlijk en kan aanleiding geven tot gevolgen die u duidelijk onderschat hebt: een bewarend beslag op uw bankrekening bij toepassing van art. 164 KB wib/92.

In welke gevallen kan de fiscus uw bankrekening blokkeren?

– u hebt de belastingtoeslag, die u binnen de termijnen werd gevraagd, niet betaald;
– u hebt nagelaten de door de fiscus gevorderde moratoire intresten te betalen;
– u hebt een bezwaar tegen een aanslag ingediend en de fiscus blokkeert, zonder u te verwittigen, uw bankrekening om zich de betwiste belasting toe te eigenen;
-…

Uw loon of uw huurgelden zouden aldus bij de bank kunnen worden geblokkeerd, of erger nog, uw bedrijfsrekening zou buiten werking kunnen worden gesteld.

En dat alles gebeurt echt, want de ontvangers van belastingen hebben goed begrepen hoe doeltreffend dat wapen in hun handen is, veel meer dan de dreigingen van een gerechtsdeurwaarder.

Indien u belastingen terug moet krijgen, maak dan bij het opmaken van uw belastingaangifte ook geen melding van het nummer van uw bankrekening, maar wacht tot de administratie u een cheque stuurt; dat duurt niet langer en zo vermijdt u tenminste dat naar aanleiding van een later dienstjaar de vermelding van uw bankrekening als een boomerang terug bij u terechtkomt.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…