Tip van de week
Geachte, beste,

Per dag verlaten er een kleine 330 Nederlanders hun land om te emigreren naar landen zoals Canada, Nieuw Zeeland, Australië…Scandinavië. Eigenlijk zijn dit enorme cijfers. In België zijn er geen juiste gegevens beschikbaar, wat had u gedacht. De belangrijkste motivering is dat men meer ruimte wil om te leven maar ook dat men meer ruimte wil voor ondernemen, weg van de regulitis en de ‘ambetantenaren’. Dit zou overheden toch aan het denken moeten zetten. Wij blijven echter (we kunnen er ook niet aan doen) opnieuw met positief nieuws komen. De rulingdienst gaat nog onze goede vriend worden, wie had dit gedacht

Een principiële belastingheffing volstaat voor de rulingdienst als belastingheffing.
In een opmerkelijke ruling beslist de Dienst Voorafgaande Beslissingen dat inkomsten in de Verenigde Arabische Emiraten "zijn belast" (en dus in België moeten worden vrijgesteld), niettegenstaande aldaar momenteel geen inkomstenbelasting wordt geheven bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten (Voorafgaande Beslissing nr. 800.465 d.d. 17 februari 2009). Een Belgische vennootschap richt een vaste inrichting op in de Verenigde Arabische Emiraten ('VAE'). België moet de winsten behaald in deze vaste inrichting vrijstellen, op voorwaarden dat ze in de VAE ‘werden belast’ (artikel 23, § 2, a) van het dubbelbelastingverdrag tussen België en de VAE). In de praktijk rijst de vraag of de louter principiële onderworpenheid aan de inkomstenbelasting volstaat om de winsten behaald via de vaste inrichting als ‘belast’ te beschouwen voor doeleinden van artikel 23, § 2, a) van het verdrag tussen België en de VAE.
Indien ja, dan moet België die (onbelaste) winsten vrijstellen. Indien niet, dan worden zij in België aan belasting onderworpen. De Dienst Voorafgaande Beslissingen ('DVB') heeft een positieve ruling afgeleverd !!!

Lees meer info op www.bespaarbelastingen.be.

We zijn in een goed bui door zoveel positivo, dat we er nog een tip bovenop doen.

U kent de woonbonus, het gaat om de aftrek van 2.770 EUR per persoon voor kapitaalaflossingen, intresten en premies voor de schuldsaldoverzekering voor de lening die dient voor het verwerven van de enige eigen woning. Bovendien moet het gaan om uw eigen woning. Dit is dus de woning die u zelf moet bewonen, tenzij dit niet kan omwille van beroeps- of sociale redenen. Zo is een beroepsreden een reden die u belet uw eigen woning te bewonen,  bijvoorbeeld u bent zelfstandige en u huurt een bedrijfsgebouw mét woonst waarin u gaat wonen. Daarnaast koopt u een appartement als belegging. U kan de woonbonus genieten voor het appartement. Maar stel nu dat u als vrije beroeper een praktijkruimte huurt maar er niet kunt wonen. U huurt dan maar iets in de buurt. U heeft dus een beroepsreden waardoor u uw woning niet kunt betrekken. U kan dan toch voor dit pand de woonbonus genieten ook wanneer u het niet bewoont. Met andere woorden, u kan en afschrijvingen en de woonbonus voor dit pand combineren. De intresten zijn ook aftrekbaar van de beroepsinkomsten.

Nu kan u er weer even tegen, tot volgende week.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…