Werknemers of bedrijfsleiders worden niet altijd in geld uitbetaald. Vaak genieten zij ook een voordeel in natura (voordelen van alle aard). Voor sommige voordelen bestaan er forfaitaire berekeningsmanieren. Hierbij denken we oa aan de leningen tegen gunstvoorwaarden, enz … Maar de twee volgende voordelen zijn (meer) ingeburgerd : het gebruik van een onroerend goed (eigendom van de werkgever of vennootschap) en/of de bedrijfswagen.

Hier zijn er vanaf dit jaar een aantal wijzigingen opgetreden.

Onroerend goed

Het privé-gebruik van een gebouwd onroerend goed geeft aanleiding tot een aanrekening van een voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider die het vastgoed bewoont:

Niet ter beschikking gesteld door een rechtspersoon ter beschikking worden gesteld.

Het belastbaar voordeel is gelijk aan het geïndexeerde KI x

100/60 voor een gebouwd onroerend goed;

100/90 voor een ongebouwd onroerend goed.

(indexeringscoëfficiënt voor aj 2010 is 1,5461)

Ter beschikking gesteld door een rechtspersoon :

K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is kleiner of gelijk aan 745 euro

voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 1,25 x 5/3

K.I. (niet geïndexeerd) van de woning is groter dan 745 euro

voordeel van alle aard = K.I. geïndexeerd x 2 x 5/3

(indexeringscoëfficiënt voor aj 2010 is 1,5461)

In beide gevallen wel nog te verhogen met 2/3 indien het bemeubeld is.

Hier is er niets gewijzigd, maar wel wanneer er bijkomend een voordeel genoten wordt mbt de electriciteit en de verwarming. Wat vaak ook het geval is.

Tot eind 2009 bedroegen de forfaits :

Elektriciteit :

Voor werknemers : 295 euro

Voor werknemers : 295 euroVoor bedrijfsleiders : 590 euro

Verwarming :

Voor werknemers : 590 euro

Voor werknemers : 590 euroVoor bedrijfsleiders : 1.180 euro

Vanaf 2010 worden deze forfaits opgetrokken en wel in twee bewegingen.

Elektriciteit :

Voor bedrijfsleiders : 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011

Voor bedrijfsleiders : 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011 Voor andere verkrijgers : 370 euro in 2010 en 410 euro vanaf 2011

Verwarming :

Voor bedrijfsleiders : 1.480 euro in 2010 en 1.640 euro vanaf 2011

Voor bedrijfsleiders : 1.480 euro in 2010 en 1.640 euro vanaf 2011Voor andere verkrijgers : 740 euro in 2010 en 820 euro vanaf 2011

Bedrijfswagen

Let wel ook de aftrekbaarheid voor de vennootschap wijzigt, maar hier gaan we niet op in. Wel wat het voordeel van het gebruik van deze wagen betreft.

Voor het gebruik van deze personenwagen wordt een voordeel van alle aard aangerekend op forfaitaire basis. In de oude berekeningswijze (tot eind 2009) zijn de fiscale PK van de wagen en de afstand tussen woonplaats en werkplaats bepalend.

Belastbare kracht in PK Voordeel in EUR per afgelegde kilometer Geïnd. bedrag (BS 26 jan ‘09)

4 0,1750

5 0,2054

6 0,2270

7 0,2511

8 0,2739

9 0,2980

10 0,3297

11 0,3614

12 0,3830

13 0,4071

14 0,4223

15 0,4401

16 0,4527

17 0,4616

18 0,4730

19 en meer 0,4819

Voordeel in EUR per afgelegde kilometer Geïnd. bedrag (BS 26 jan ‘09)

4 0,1750

5 0,2054

6 0,2270

7 0,2511

8 0,2739

9 0,2980

10 0,3297

11 0,3614

12 0,3830

13 0,4071

14 0,4223

15 0,4401

16 0,4527

17 0,4616

18 0,4730

19 en meer 0,4819

Indien de afstand woon-werkverkeer meer bedraagt dan 25 km, dan wordt dit berekend op 7.500 km zoniet 5.000 km. Deze regel is wel niet veranderd.

Wat echter wel wijzigt is dat in de berekening voortaan ook rekening zal gehouden worden met de CO²-uitstoot die afhangt van het feit of het een benzine- of dieselmoter betreft.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2010 het belastbaar voordeel van de wagen niet langer bepaald wordt in functie van het vermogen (fiscale pk) van het voertuig, maar wel in functie van de CO2-uitstoot.

Formule :

Aantal privé-km x Uitstoot vanCO2/km x coëfficiënt

Deze coëfficiënt bedraagt:

• 0,00210 eur/gr CO2 voor voertuigen op benzine, LPG of natuurlijk gas

• 0,00230 eur/gr CO2 voor dieselvoertuigen

Het bedrag van het voordeel per kilometer mag echter niet lager zijn dan 0,10 eur. Of m.a.w. het belastbare voordeel zal minstens 500 euro bedragen.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…