Rijdt u (of uw werknemers) ook privé met een auto van uw vennootschap, dan wordt u (of uw werknemers) daarvoor privé belast op een voordeel van alle aard. Tot en met 2009 werd dat voordeel berekend op basis van 5000 of 7500 privékilometers (naargelang u maximaal 25 km of méér dan 25 van uw werk woont) en een kilometertarief dat afhangt van de fiscale pk van de auto:

  

Fiscale pk                          €/km

4                                          0,1750
5                                          0,2054
6                                          0,2270
7                                          0,2511
8                                          0,2739
9                                          0,2980
10                                        0,3297
11                                        0,3614
12                                        0,3830
13                                        0,4071
14                                        0,4223
15                                        0,4401
16                                        0,4527
17                                        0,4616
18                                        0,4730
19 en meer                            0,4819
 

 

Een bedrijfsleider die bv. op 20 km van zijn zaak woont en met een auto van zijn vennootschap rijdt van 11 fiscale pk, wordt voor het privégebruik van de auto in 2009 belast op een voordeel van € 1.807 (5000 km x € 0,3614/km).

Een nieuwe regeling

Vanaf 2010 zal het voordeel echter niet meer afhangen van de fiscale pk, maar wel van de CO2-uitstoot van de auto. Het voordeel zal dan berekend worden door de privékilometers (in principe nog steeds 5000 of 7500 km) te vermenigvuldigen met de CO2-uitstoot en een coëfficiënt die verschilt voor benzine- en dieselauto’s (en die jaarlijks geïndexeerd wordt):

 

Diesel:                              privékilometers x CO2-uitstoot (g/km) x 0,0023Benzine (en LPG):        privékilometers x CO2-uitstoot (g/km) x 0,0021

 Deze nieuwe regeling hoeft echter niet noodzakelijk nadelig te zijn. Voor heel wat ‘gewone’ auto’s zal het voordeel voortaan zelfs lager zijn dan vroeger, maar voor de zwaardere auto’s met een hoger verbruik, zal voortaan méér betaald moeten worden voor het privégebruik.Zo bedraagt het voordeel voor 2009 voor een BMW 320d touring (11 fiscale pk) € 1.807 (5000 km). Vanaf 2010 daalt dat voordeel echter tot € 1.495 (5000 km x 130 gr/km x 0,0023). Kiest u echter voor hetzelfde model maar dan met een automaat (steptronic), die een hogere CO2-uitstoot heeft (150 gr/km), dan bedraagt het voordeel € 1.725 (5000 km x 150 gr/km x 0,0023), wat dus nog altijd (iets) minder is dan vroeger. Voor een forse Audi Q7 3.0TDI met een CO2-uitstoot van 239 gr/km zal het voordeel vanaf 2010 echter hoger liggen dan in 2009. Op basis van de fiscale pk (15) en 5000 km bedroeg dat voordeel nog € 2.201 in 2009, maar vanaf 2010 wordt dat € 2.749 wat toch een aanzienlijk stijging is…

Daarnaast zullen de meer milieuvriendelijke auto’s voortaan ook minder bestraft worden qua fiscale aftrekbaarheid (zie eerder artikel). Zo zullen de kosten van de BMW 320d touring uit ons voorbeeld voor een vennootschap nog voor 75% aftrekbaar zijn, terwijl dat voor de Audi Q7, slechts 50% zal zijn.

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…