Velen van u hebben mogelijk gekozen voor een constructie rond vruchtgebruik, waarbij de vennootschap het vruchtgebruik heeft van een onroerend goed. Dikwijls krijgen we dan de vraag, wat de blote eigenaar ten laste kan nemen van verbouwingen en verbeteringen aan het pand en wat de blote eigenaar. Als we puur naar het burgerlijk wetboek kijken, zijn de zgn. grove vernieuwings- en verbouwingswerken met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gebouw ten laste van de blote eigenaar… Bijvoorbeeld het dak vernieuwen of de centrale verwarming, zijn dan ten laste van de blote eigenaar…

Vermijd heel die discussie door in de notariële aankoopakte uitdrukkelijk te specificeren dat de blote eigenaar àlle kosten op zich neemt, ook diegenen die in het burgerlijk wetboek ten laste worden gelegd van de blote eigenaar. U kan dit later (dus na de aankoop) nog wijzigen door zélf zo een document op te maken tussen blote eigenaar en blote eigenaar en het ter registratie aan te bieden (25 EUR), uiteraard vóór dat deze belangrijke werken worden gedaan door de blote eigenaar.

Verder blijven we nog steeds achter de vruchtgebruikconstructies staan, zeker wat bestaande gebouwen betreft; voor nieuwbouw zijn er diverse alternatieven waarbij een mix van opstal en vruchtgebruik misschien een goed idee is. Voor meer info, kunt u ons steeds mailen of telefoneren.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director
www.dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…