Nu de aandelen aan toonder verdwijnen is de vraag of een patrimoniumvennootschap nog wel echt in de vorm moet van een NV. Is de BVBA dan het enige alternatief of zijn er hier ook nog andere mogelijkheden.
 
Heeft u een patrimoniumvennootschap dan is deze dikwijls onder de vorm van een BVBA of een NV. Fiscaal zijn er hoegenaamd geen verschillen meer tussen beide vormen. Voor de aandelen aan toonder in de NV moet u het ook niet meer doen. Vroeger waren aandelen aan toonder geliefd voor successieplanning want deze konden anoniem worden doorgegeven naar een volgende generatie. Dit is verleden tijd. Immers tegen 31 december 2013 moeten aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam of op een rekening worden gezet, de zgn. dematerialisatie. Daarom kan het het soms ook leuk zijn te werken met commanditaire vennootschappen.

Twee soorten
De gewone commanditaire vennootschap is een eenvoudige vennootschapsvorm die zonder notariële akte en zonder een wettelijk minimumkapitaal kan opgericht worden. Er zijn ook weinig publicatieverplichtingen: er is immers altijd tenminste één volledig aansprakelijke vennoot. Tegenwoordig is de officiële afkorting comm.v; in vroegere akten vindt men nog de afkorting GCV.
De commanditaire vennootschap op aandelen is een volledige kopie van de naamloze vennootschap (nv) maar dan wel met een gecommanditeerde vennoot aan het hoofd. De voorgeschreven regels zijn die van de nv, zoals de verplichting om bij de oprichting een notariële akte op te stellen. Tegenwoordig is de officiële afkorting comm.va; in vroegere akten vindt men nog de afkorting CVA.

Voordeel?
Het grote voordeel is dat er bij een commandiatire vennootschap op aandelen twee soorten aandeelhouders zijn: de actieve en de stille vennoten. De actieve vennoten (of vennoot) zijn de werkelijke bestuurders. Het zijn de “gecommanditeerde vennoten”. Daarnaast zijn er de stille vennoten of “commanditairee vennoten”. De stille vennoten treden niet naar buiten op. Doen zij het toch, dan worden ze ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

Voordeel 1. Zo kan u bv. geldschieters aantrekken (stille vennoten) die geen enkele aansprakelijkheid dragen en zich niet bekend hoeven te maken.

Voordeel 2. In de statuten kan bepaald worden dat een bepaalde persoon de enige actieve (gecommanditeerde) vennoot is. Deze gecommanditeerde vennoot kan zelf een vetorecht hebben. Dit vetorecht is zelfs mogelijk als men maar één aandeel heeft (in tegenstelling tot bij een NV). De andere aandelen kunnen in het bezit zijn van uw erfgenamen bijvoorbeeld. Met dit ene aandeel blokkeert u elke beslissing die u niet aanstaat. U bent onafzetbaar.

Voordeel 3. Ook voor successieplanning is deze vennootschap inderdaad erg geschikt. Er kan worden gewerkt met een bankgift of schenking voor een Nederlandse notaris.

Wat zijn de nadelen ?
Er is één groot nadeel. De actieve of gecommanditeerde vennoot is persoonlijk onbeperkt aansprakelijk voor de schulden en de verbintenissen van de vennootschap. Maar in het kader van een  patrimoniumvennootschap speelt dit niet zo een rol. Hier speelt immers de aansprakelijkheid meestal niet echt. Tip. U zou ook kunnen kiezen voor de zgn. gewone commanditaire vennootschap (zie hiervoor). U hoeft voor de oprichting niet naar de notaris, u kan zelf de statuten opstellen, u hoeft geen jaarrekening te publiceren en dies meer.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…