Nu nog een dividend uitkeren ?

Een dividend uitkeren is een klassieke manier om gelden aan de vennootschap te onttrekken. Hierop moet roerende voorheffing (15% of 25% of 10% indien (oa) liquidatie).betaald worden. Maar vergeet niet dat er reeds vennootschapsbelasting op betaald werd.Afhankelijk van het tarief roerende voorheffing is het al dan niet een te verkiezen mogelijkheid. Verder vindt u een overzicht van de globale belastingdruk.

Wat is de totale kostprijs van een dividenduitkering ? 

 

VENB 33,99 %RV 25 % VENB 33,99 %RV 15 % VENB 24,98 %RV 25 % VENB 24,98 %RV 15 %
Winst voor VENB 100 100 100 100
VENBNetto winst

          33,99

66,01

          33,99

66,01

          24,98

75,02

          24,98

75,02

RVNetto dividend

16,50

49,51

9,9

56,11

18,76

56,26

11,25

63,76

Globale belastingdruk 50,49 % 43,89 % 43,74 % 36,24 %

zoals vermeld bedraagt het tarief roerende voorheffing op een dividend in principe 25 %. Daarnaast bestaat er, onder strikte voorwaarden, een verlaagd tarief roerende voorheffing van 15 %. Dit verlaagd tarief is van toepassing op de dividenden van aandelen die vanaf 1 januari 1994 werden uitgegeven (verder bespreken we enkel die aandelen waar geen beroep werd gedaan op het openbaar spaarwezen).

Om het tarief van 15 % te kunnen genieten moeten we kijken naar de voorwaarden van art 269 W.I.B. 1992. Kort samengevat zijn de meest belangrijke voorwaarden de volgende :
– opgericht vanaf 1 januari 1994
– opgericht met een geldelijke inbreng
– aandelen onafgebroken op naam of in een dossier open bewaargeving
– (…)

Maar vandaag wordt er vaak gesproken over het afschaffen van het tarief van 15% roerende voorheffing op een dividend. Enkel het tarief van 25% zou overblijven. Dit betekent voor veel vennoten een behoorlijke belastingstoename nl van iets meer dan 15% (toename van 43,89 naar 50,49).

Daarom is het vandaag te overwegen om aan een dividenduitkering te denken en zo de 15% nog te genieten.

Hierbij moet u rekening houden met de volgende zaken :

– verlies van het verlaagd tarief VenB. Vennootschappen waarvan de dividenduitkering hoger is dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk  genieten niet het verlaagd tarief..
– daling van de notionele intrestaftrek.
– Opletten wanneer er een rekening courant (passief) in de vennootschap zit.  De daling van het eigen vermogen heeft hier een impact op.
– Opletten met de aandelenparticipaties.  Vennootschappen die aandelen bezitten waarvan de beleggingswaarde meer bedraagt dan 50%, hetzij van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, hetzij van het gestort kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. In aanmerking komen de waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit haar jaarrekening heeft opgesteld. Om te bepalen of de grens van 50% is overschreden, worden de aandelen die ten minste 75% vertegenwoordigen van het gestorte kapitaal van de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven, niet in aanmerking genomen.

Door te werken met een tussentijdse dividenduitkering kan het verlies van de notionele intrestaftrek voor dit jaar enigszins opgevangen worden.

Kortom wie aan een dividenduitkering (aan 15% roerende voorheffing) denkt doet er goed hiermee niet te lang te wachten. Maar weet dat de daling van het eigen vermogen ook een impact heeft op een aantal andere zaken.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…