Waar komt de drastische verhoging van de boete vandaan ?

Eerst even de werkwijze van de voorafbetalingen (vennootschapsbelasting) duiden …

De data en de tarieven van de voorafbetalingen zijn voor aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) zijn de volgende:

Kwartaal Uiterste betalingsdatum Belastingvoordeel
1 14 april 2020 9%
2 10 juli 2020 7,5%
3 12 oktober 2020 6,00%
4 21 december 2020 4,5%
Het gemiddelde percentage wat de penalisatie betreft bedraagt ook voor dit jaar 6,75%.

Wie bij de eerste voorafbetaling 75% van de te verwachten belasting heeft vooraf betaald, hoeft zich verder geen zorgen meer te maken wat de belastingvermeerdering betreft (75% van 9% is immers 6,75%).

De volgende mogelijkheden zijn er zoal om de vermeerdering te vermijden :
14 april 10 juli 12 oktober 21 december
25 % 25 % 25 % 25 %
75 % – – –
50 % – – 50 %
50 % 10 % 10 % 20 %

Wie teveel voorafbetaalt om de vermeerdering te vermijden (m.a.w. 10 april wordt geen 75% voorafbetaald, maar wel 100% van de verwachte belasting) geniet een bonificatie. Deze bonificatie is de helft van die percentages die ervoor moeten zorgen dat de vermeerdering vermindert.

Let wel op : de bonificatie is enkel van toepassing in de personenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting. Ook geniet men in de personenbelasting maar bonificatie op het verschil tussen de uiteindelijk te betalen belasting en de belasting die men vooraf betaald heeft om de penalisatie te vermijden. Ook kan de bestemming van een voorafbetaling gewijzigd worden zolang er nog geen verrekening met de belasting heeft plaats gevonden. Ook de vermindering tot 90% is niet van toepassing in vennootschappen. Kortom vennootschappen doen er goed aan zeker niet teveel vooraf te betalen.

Verder bekijken we verder  de vennootschapsbelasting …

Ook een vennootschap moet dus voorafbetalen, zoniet wordt ook zij gepenaliseerd.
Wel bestaat er hier een vrijstelling voor vennootschappen. Vennootschappen genieten van de vrijstelling van de belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen tijdens de eerste drie boekjaren van de oprichting van de vennootschap, wanneer zij een zogenaamde KMO-vennootschap is (art 15 W.Venn).

Vennootschappen echter kennen een boekjaar dat al wel eens afwijkt van het kalenderjaar. Is het een boekjaar van 12 maanden, maar het verloopt anders dan het kalenderjaar, dan moeten de voorafbetalingen gebeuren uiterlijk de tiende dag van de vierde, zevende, en de tiende maand en op de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar. Is het boekjaar langer dan 12 maanden dan zijn de voorafbetalingsdata diegene alsof de vennootschapswinst werd behaald tijdens de laatste twaalf maanden van het boekjaar.

Een vennootschap zal zeker niet teveel willen voorafbetalen omdat ze toch geen bonificatie kan genieten. Hou er wel rekening mee dat de penalisatie in de VenB aanzienlijke gevolgen kan hebben meerbepaald een bijkomende vermeerdering van 6,75% !!

Corona

Eén van de corona-maatregelen is de volgende.

De voorafbetalingen die de vennootschap uitvoert “voor 10 oktober 2020″ zullen dus creditinteresten opleveren, niet tegen (3 x 2 =) 6 %, maar wel tegen (3 x 2,25 =) 6,75 %; terwijl de voorafbetalingen die gebeuren “voor 20 december 2020” creditinteresten zullen opleveren, niet tegen (3 x 1,5 =) 4,5 %, maar wel tegen (3 x 1,75 =) 5,25 %. (bron Fiscoloog  1653)

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…