Als u aan lijfrente denkt, dan ziet u voor u het beeld van sjofele bejaarden die trachten nog wat munt te slaan uit hun uitgeleefde woning. Niets is minder waar. In andere landen, zoals Nederland, is lijfrente al jaren een instrument om aan belastingoptimalisatie te doen. Ook in ons land begint dit nu door te dringen. U kan inderdaad zeer 'mooie' dingen bereiken met lijfrente.

Stel dat u een grote rekening-courant credit hebt op uw vennootschap (dus een tegoed), op het eerste zicht een goede zaak … maar knalt u tegen een boom dan betalen uw erfgenamen wel successierechten op deze rekening-courant credit (want dit is een actief). Dit probleem kunt u oplossen door dat u uw rekening-courant omzet in een lijfrente, een complexverhaal maar realiseerbaar.

Het kan bij een overlijden een drama vermijden. Een andere toepassing bestaat er in dat u in plaats van geld te lenen aan uw vennootschap, een lijfrente toestaat. Op deze manier vermijdt u de vervelende herkwalificatie van interesten (als u gewoon leent) in dividenden wanneer u bepaalde grenzen overschrijdt. U wordt trouwens gunstig belast op deze lijfrente, nl. 15% roerende voorheffing over 3% van het afgestane kapitaal. Er zijn heel wat moderne toepassingen mogelijk met de figuur van de lijfrente.

Voor meer info, contacteer ons op info@dehoon.be

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…