U houdt niet van papier

Zoals u weet kan u successierechten op roerende goederen zoals aandelen, geld, juwelen … vermijden door een handgift te doen van deze goederen. Deze handgift moet drie jaar vóór het overlijden van de milde schenker gebeuren. Probleem is dat men dan de datum van de handgift moet kunnen aantonen bij een eventueel overlijden. Als deze handgift immers nog geen drie jaar geleden gebeurde, zijn er alsnog successierechten verschuldigd. We kennen allemaal de verhalen van de aangetekende brieven of de documenten die opgesteld worden om aan te tonen dat er meer dan drie jaar geleden een handgift gebeurde (zie Vermogen…). Nochtans is dat gedoe met documenten niet altijd even evident en sommige mensen willen meer zekerheid. Daarom is er het verhaal van de buitenlandse notaris.

De buitenlandse notaris

Gaat u echter naar een Zwitserse, Italiaanse of Nederlandse notaris dan kan u een bewijslast creëren waar geen discussie over kan bestaan. En u hoeft geen schenkingsrechten te betalen. Hoe kan dat? Omdat u niet bv. in Nederland woont betaalt u daar bij een notaris géén schenkingsrechten als u er roerende goederen schenkt via een notariële akte. U betaalt enkel de aktekosten (paar honderd euro). Het voordeel is dat u dan over een notariële akte beschikt waaruit ontegensprekelijk de datum van de schenking blijkt. Voor alle duidelijkheid : u moet dus niet met uw 250.000 bv. naar Zwitserland of Nederland rijden om die te schenken aan uw zoon. Neen, u verklaart bij de buitenlandse notaris gewoon in aanwezigheid van uw zoon dat u 250.000 EUR schenkt en er wordt een akte opgemaakt en getekend. Vergeet natuurlijk wel niet om het geld of de effecten aan uw kinderen te geven en het niet in uw kluis te laten liggen. Nederland is eigenlijk het eenvoudigste om dergelijke schenking te doen, schakel een tweetalige advocaat of accountant in om u bij deze schenking te begeleiden en om voor de contacten te zorgen met de Nederlandse notaris.

Extra voordeel?

Misschien dat u graag geld schenkt aan uw kinderen via bv. een handgift maar dat u er ook een aantal modaliteiten wou aan koppelen. Zo wilt u bepalen dat uw zoon het gekregen geld alleen mag gebruiken voor de aankoop van een stuk grond of dat hij dit geld de eerste vijf jaar moet beleggen in dat specifiek beleggingsproduct enz. Die voorwaarden zijn weeral moeilijker op te nemen in de papierwinkel rond de klassieke handgift. Zeker als u wilt schenken onder voorbehoud van vruchtgebruik. Dus dit betekent dat u bv. effecten wegschenkt maar de inkomsten wil behouden. Het is erg betwistbaar dat dit kan via een handgift. Maar u kan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik en andere modaliteiten en lasten perfect opnemen in een Nederlandse notariële schenkingsakte. 

Brusselse schenkingsregeling.

Maar ja heeft die buitenlandse notaris nu nog wel zin?  U kunt inderdaad voor een Brusselse notaris tegen 3 % schenkingsrechten (of 7 % indien geen ouder/kindrelatie) roerende goederen schenken. Zoals u weet moet u dan geen driejaarstermijn uitdoen. Is er een overlijden van de schenker, daags na de schenking, dan betalen de begiftigden géén successierechten. Maar bij grote vermogens kan 3% of 7% nog wel om een aanzienlijk bedrag gaan. U kan in dat geval toch nog kiezen voor de handgift of dus voor de buitenlandse notaris om dus meer zekerheid te hebben en de papierwinkel (zie hoger) te vermijden. Wordt de schenker echter ziek binnen de drie jaar dan kan u nog steeds met deze buitenlandse notariële schenkingsakte vlug naar het registratiekantoor stappen en uw registratierechten betalen. Ook dan betalen de begiftigden geen successierechten. U kan dus als begiftigd kind met deze buitenlandse akte zélf naar het registratiekantoor gaan, uw terminaal zieke vader moet hier dus niet bij aanwezig zijn! 

Nog één probleempje.

Wat als de schenker plots zou overlijden door een ongeval bijvoorbeeld? Op dat ogenblik is het te laat om naar het registratiekantoor te gaan. Het is in bepaalde gevallen (als de schenker een normale gezondheid heeft rekening houdend met zijn leeftijd) en bv. niet hoog bejaard is (bv. 80 plus) mogelijk om een overlijden van de schenker door ongeval te verzekeren gedurende deze cruciale driejarige periode. Deze premies zijn best betaalbaar.

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…