De feiten.

In 2013 heeft de fiscus massaal de aanval ingezet op vruchtgebruikconstructies zoals u wellicht ondervond. De kosten van het vruchtgebruik op privé gebruikte woningen en vooral van bv. appartementen aan zee worden dan ook vaak verworpen op grond van het argument dat er geen verband zou bestaan tussen de kosten van het vruchtgebruik en de door de vennootschap uitgeoefende beroepsactiviteiten.

Zo was er het geval van een tandartsvennootschap die het vruchtgebruik kocht van een appartement in Westende, terwijl de zaakvoerder de blote eigendom gekocht had. Een klassieker.Vervolgens stelde de vennootschap het appartement ter beschikking van de zaakvoerder als buitenverblijf. Deze liet zich daarvoor belasten op een zgn. ‘voordeel gratis woning’. De fiscus verwierp échter alle kosten van het vruchtgebruik bij de tandartsvennootschap.

Wat zegt de rechter?

Kan niet zegt de rechter en hij fluit de fiscus terug! Bezoldigingen, ook deze in de vorm van een voordeel van alle aard, vormen nl. de tegenprestatie voor effectief door de zaakvoerder geleverde werkzaamheden. Anders gezegd de kosten van het vruchtgebruik zijn eigenlijk ‘loonkosten’ en deze kosten zijn aftrekbaar. Dit is de zgn ‘bezoldigingstheorie’. Of anders gesteld een vennootschap moet haar zaakvoerder niet per se in geld belonen, maar mag hem ook belonen via voordelen in natura, zoals het gratis ter beschikking stellen van een appartement aan zee. Leuk!

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…