Tip van de week

Geachte, beste,

Laat ons het deze week positief houden. Voor zij die België definitief willen verlaten zijn er twee Europese landen met mooie mogelijkheden. Als buitenlandse gepensioneerde betaalt u in Portugal vanaf dit jaar géén euro belastingen, voorwaarde is wel dat u minstens 183 dagen in Portugal moet verblijven. Er zijn ergere dingen in het leven Meer info vindt u de volgende dagen op onze website.

Ook is er een duidelijke ruling over de aankoop van een onroerend goed met blote eigendom en vruchtgebruik. Deze ruling sluit aan bij wat we steeds adviseren. U vindt hier een samenvatting, en de uitgebreidere versie vindt u Hier :

Hierbij denken we aan het volgende :

– het vruchtgebruik dient correct gewaardeerd te worden over een aanvaardbare termijn

– de regels en de wezenskenmerken die eigen zijn aan het vruchtgebruik dienen gerespecteerd te worden.

-het dient te passen in het maatschappelijk doel van de vennootschap

-beroepsmatig gebruik zal de verdediging van het dossier ten goede komen

-de kosten van het vruchtgebruik kunnen hierbij ook verantwoord worden in het verloningsbeleid van de vennootschap. M.a.w. de kostprijs van het vruchtgebruik is verantwoord in de uitgevoerde prestaties van haar bedrijfsleider. De verantwoording kan opgenomen worden in de notulen van de algemene vergadering..

-op het einde van het vruchtgebruik is het belangrijk dat wanneer ‘kort’ voor het moment van uitdoving er nog zware werken uitgevoerd werden, de blote eigenaar de vennootschap hiervoor vergoedt

-de wettelijke verplichtingen (oa regeling belangenconflicten) dienen gerespecteerd te worden

Hou er rekening mee dat wanneer de vruchtgebruiker (vennootschap) teveel betaald heeft voor het vruchtgebruik, dit betekent dat de blote eigenaar (bedrijfsleider) te weinig ervoor heeft betaald.  Een taxatie geheim commissieloon is dan ook het (mogelijk) gevolg.

Recent echter werd er een zeer interessante ruling mbt een vruchtgebruik gepubliceerd.

We kunnen ons dan ook volledig terug vinden in deze beslissing van de rulingcommissie (

Voorafgaande beslissing nr. 2012.011 dd. 10.07.2012).

In deze rulingbeslissing werden een aantal van de onzekere zaken verduidelijkt :

toepassing van de antimisbruikbepaling ? DE RULINGCOMMISSIE STELT DAT DE ANTIMISBRUIKBEPALING NIET VAN TOEPASSING IS

voordeel van alle aard ? zowel bij de start als bij het einde IS ER VOLGENS DE RULINGCOMMISSIE GEEN VUILTJE AAN DE LUCHT WANT ALLES WERD CORRECT GEWAARDEERD

aftrekbaarheid van de kosten (art 49 WIB 1992) ? KAN ook als er sprake is van een correcte waardering en een aangepast maatschappelijk doel…

Veel sterkte!

Met vriendelijke groeten,

Iven De Hoon

Managing director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…