TIP VAN DE WEEK

Welke ziekelijke geest durft voor te stellen het budgettaire gat te vullen met 50% nieuwe belastingen, ook 30% is er ruim over….het antwoord is gewoon géén cent géén cent nieuwe belastingen, al de rest is misdadig! Je bouwt geen welvaart op nieuwe belastingen. De welvaart is in dit land al meer dan genoeg verdeeld, zelfs zo erg dat je mensen niet meer aan het werk krijgt. Meer belastingen zijn geen oplossing, maar een probleem. De helft van de budgettaire uitdaging uit nieuwe inkomsten willen halen, is het probleem oplossen door het te vergroten. Internationale rapporten over decennia van saneringsoperaties komen allemaal tot dezelfde conclusie: alleen door voorrang te geven aan verstandig bezuinigen wordt een sanering de doorstart naar nieuwe welvaart. Het is een keuze tussen nog maar eens aanmodderen en de problemen vooruitschuiven, of ingrijpen en de problemen oplossen. Dus nieuwe belastingen is een absoluut taboe maar de overheidsuitgaven grondig hervormen en diepgaand snijden is de enig mogelijke oplossing. Maar hier is de politieke klasse op dit ogenblik te laf voor!

Goed de tips! Wist u dat als u een leegstaand pand opkoopt en vernieuwt u als bedrijf een leuk voordeel kunt doen. Als u een nieuw bedrijfspand zoekt, gaat dan eens op de Vlaamse leegstandslijst kijken. In principe worden 90% van de saneringswerken gesubsidieerd. Het gaat om slopingswerken, de heropbouw niet. Er zijn hier heel wat mogelijkheden.

Als u een auto hebt geleasd weet u dat het soms op het einde leuk kan zijn om de meestal goedkope optie te lichten in plaats van dit te laten doen door uw vennootschap. U verkoopt dan de auto (ssst) privé door… voor een grotere waarde. De fiscus zag dit anders en belastte de bedrijfsleider privé op de waarde van de auto minus de optieprijs, en dit als loon… Het Hof van Cassatie ziet dit in een recent arrest anders (Cass, 17 maart 2011). Als de bedrijfsleider zelf niet de optie licht maar zijn vrouw (die geen bedrijfsleider is) is er niets aan de hand volgens cassatie… Het is maar dat u het weet.

Met vriendelijke groeten,

I De Hoon
Director

 

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…