Tip van de week

Geachte, beste,

Na Zweden heeft nu ook Denemarken haar vennootschapsbelasting verlaagd tot 22%. We worden dus wel zo stilaan een curiosum in Europa met onze 33,99%. Verder willen we hier toch graag uitbundig reclame maken voor ons nieuw E-book ‘De 101 meest begeerde fiscale tips voor 2013’. Onze beste creatieve pijnstillers om uw fiscaal lijden enigszins te verzachten… (www.bespaarbelastingen.be).

Rekening-courant. Stel u heeft een schuld aan uw vennootschap, m.a.w. uw rekening-courant staat debet.  In dit geval bepaalt de wetgever hoeveel rente u hierop moet betalen. Dit was bv. voor 2012 maar liefst 8,5% rente. Heeft u nu echter een tegoed op uw vennootschap, dus een creditstand dan heeft men het over de ‘marktrente’ die u mag vragen aan de vennootschap. Een creatieve belastingplichtige vroeg als marktrente…nu 8,5%. Natuurlijk vond de fiscus dit er ver over. De zaak belandde bij de rechter.  En … de rechtbank vond dit oke! Goed nieuws maar het gaat natuurlijk maar om één vonnis maar toch… De’ voorzichtigen’… kiezen er nog altijd best voor de gevraagde rente te onderbouwen met offertes. Maar wie niet waagt…

Voordeel auto. Het ellendige ‘voordeel auto’ … van Keizer Elio… Hoe betaal je dit nu best? Is het een idee om dit voordeel door uw vennootschap aan u te laten factureren. Uiteraard wordt u dan privé niet meer belast maar…U zal natuurlijk dan wel loon of extra loon uit uw vennootschap moeten opnemen om dit voordeel te kunnen betalen. En dat kost handenvol geld maar er is meer…, ook uw vennootschap zal op de vergoeding die u betaalt btw rekenen die u privé niet kunt betalen. Dus u  laat u beter gewoon op het voordeel auto belasten.

Op 21 maart e.k. geven we nog een boeiend offshore seminar (meer info op onze site).

Veel sterkte.

Met viendelijke groeten,

Iven De Hoon

Managing Director

lees onze fiscale boeken

Heb je een vraag?

Beste lezer,

Zoals u weet is fiscale wetgeving een snel veranderende materie. Als u daarom twijfelt of een ouder artikel nog volledig up to date is, twijfel dan niet ons te contacteren…

Als je een creatief maar legaal advies nodig hebt, of als je met een opmerking of een idee zit, of je wilt een achterpoortje dubbelchecken, je wenst een second opinion, je hebt een vennootschap nodig,..of je wilt even bijpraten…